ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Archeologia »
Wschodnia prowincja magdalenienu 36,75zł

Autor: Marta Połtowicz-Bobak

ISBN: 978-83-7338-919-9

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 540

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 36,75 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Wstęp

 

1. Historia badań

1.1. Historia pojęcia i klasyfikacje magdalenienu

1.2. Badania na terenach Europy Środkowej

 

2. Podział i chronologia późnej fazy górnego i schyłkowego plejstocenu

 

3. Środowisko naturalne schyłkowego plejstocenu

 

4. Sytuacja kulturowa na terenach Europy Środkowej w okresie poprzedzającym pojawienie się technokompleksu magdaleńskiego (LGM)

4.1. Polska

4.2. Morawy

4.3. Czechy

4.4. Słowacja

4.5. Zachodnia część Europy Środkowej

 

5. Solutren i badegoulien w Europie Zachodniej

5.1. Refugia

5.1.1. Czym jest refugium?

5.2. Solutren

5.3. Badegoulien

 

6. Geneza i początki magdalenienu

6.1. Terminologia

6.2. Magdalenien początkowy

6.3. Magdalenien środkowy

 

7. Początki magdalenienu w Europie Środkowej

 

8. Zasięg osadnictwa magdaleńskiego we wschodniej części Europy Środkowej

 

9. Chronologia technokompleksu magdaleńskiego we wschodniej części Europy Środkowej

9.1. Datowania bezwzględne

 

10. Osadnictwo magdaleńskie na terenach wschodniej części Europy Środkowej

10.1. Wstęp

10.2. Struktura osadnictwa

10.2.1. Rozprzestrzenienie osadnictwa – regiony i mikroregiony osadnicze

10.2.2. Centra osadnicze

10.3. Typy stanowisk

10.3.1. Jaskinie

10.3.1.1. Występowanie

10.3.1.2. Rozmiary przestrzeni użytkowej w jaskiniach

10.3.2. Stanowiska otwarte

10.3.2.1. Rozmiary przestrzeni użytkowej na stanowiskach otwartych

10.3.3. Zróżnicowanie wielkości i funkcji stanowisk

10.4. Podsumowanie

 

11. Fauna łowna i sezonowość osadnictwa

 

12. Surowce kamienne na stanowiskach magdaleńskich wschodniej części Europy Środkowej     

 

13. Inwentarze krzemienne

13.1. Polska

13.2. Morawy

13.3. Czechy

13.4. Podsumowanie

 

14. Inwentarze kościane

 

15. Ludzkie szczątki kostne i zagadnienie pochówków

 

16. Sztuka na stanowiskach magdaleńskich

 

17. Centra osadnicze, struktura osadnictwa i grupy regionalne

17.1. Kontakty z terenami poza granicami magdalenienu

17.2. Zajmowana przestrzeń i liczba ludności

 

18. Schyłek magdalenienu

 

19. Zestawienie stanowisk magdaleńskich i epimagdaleńskich

 

Literatura

 

Ryciny

 

Summary

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Podstawy fizyki, cz. 3: Fale sprężyste i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 3: Fale sprężyste i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki
Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Kultura trypolska – kultura pucharów lejkowatych. Natężenie kontaktów i ich chronologia
Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych
Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych
Dzienniki regionalne w Polsce
Dzienniki regionalne w Polsce
Druga Rzeczpospolita (1918–1939)
Druga Rzeczpospolita (1918–1939)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl