ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Językoznawstwo »
Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, t. I 15,75zł

Redaktorzy: Alicja Jakubowska-Ożóg, Elżbieta Kozłowska, Agata Kucharska-Babula

ISBN: 978-83-7338-960-1

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 212

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

Spis treści:

 

Wprowadzenie

 

Henryk Kurczab

Z doświadczeń nauczyciela polonisty. Od praktyki do teorii nauczania integrującego

Wiesława Wantuch

„Metodyka błądzenia” między integracją a interdyscyplinarnością

Małgorzata Potent-Ambroziewicz

Polonista – mistrz i celebryta w kulturze masowej

Stanisław Bortnowski

Jak w zmienionych warunkach cywilizacyjnych rozumieć pojęcie integracji na lekcjach języka polskiego?

Agata Kucharska-Babula

Integracja literatury i muzyki na lekcjach języka polskiego w dobie reformy II etapu kształcenia

Marta Szymańska

Problemy integracji społeczeństwa w podręcznikach dla szkoły podstawowej

Tadeusz Półchłopek

Współczesne aspekty integracji kształcenia literackiego i kulturowego w gimnazjum

Danuta Hejda

Sztuka na lekcjach języka polskiego w gimnazjum (zarys problematyki)

Iwona Morawska

Czytanie jako integracja czy dezintegracja? Refleksje inspirowane udziałem stu­dentów w praktykach metodycznych

Dorota Karkut

Integracja czy specjalizacja – o przygotowaniu do zawodu nauczyciela studentów polonistyki i historii

Grażyna Różańska

Czytanie obrazu w edukacji polonistycznej na przykładzie wybranych tekstów ro­mantycznych

Rafał Mazur

Tworzenie obrazów miłości w piosenkach Jonasza Kofty na podstawie utworów: Jej portret i Niedomówienie

Elżbieta Mazur

Poetyckie i ikoniczne znaki róży Zbigniewa Herberta

Alicja Jakubowska-Ożóg

Integracja w szkole i jej efekty. Kilka uwag o interpretacjach wiersza Czesława Miłosza Dwór

Monika Kaźmierczak

Josepha Conrada lekcja światła i lekcja ciemności

Małgorzata Gajak-Toczek

Figura międzypokoleniowego lęku w procesie doświadczania Historii – o Fotoamatorze Dariusza Jabłońskiego i Miejscach nieparzystych Elżbiety Janickiej

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego (dodruk)
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Wirtualność jako realność
Wirtualność jako realność
Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych
Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych
Równi, ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego
Równi, ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
Lokalne komunikowanie polityczne
Lokalne komunikowanie polityczne
Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce
Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl