ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Sztuka i Architektura »
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 6 26,25zł

Redaktor: Grażyna Ryba

ISSN: 1689-5010

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 212

Format: A4

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

 

Contents:

 

Redakcja / The Editors

Twórczość religijna kobiet artystek

Religious artistic creation of women artists

 

STUDIA / STUDIES

Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska

Maria Magdalena Łubieńska (1833–1920) – artystka wyemancypowana

Maria Magdalena Łubieńska (1833–1920) – an emancipated female artist

 

Anna Sieradzka

Malarstwo religijne Pii Górskiej

The religious painting of Pia Górska

 

Lechosław Lameński

Wątki religijne w twórczości Zofii Stryjeńskiej, „księżniczki malarstwa polskiego”

Religious motifs in the artwork of Zofia Stryjeńska, “the princess of Polish painting”

 

Wojciech Lippa

Spojrzenie na veraicon. Gra z tradycją Dorothee von Windheim

A look at vera icon. Dorothee von Windheim’s play with tradition

 

Tadeusz Boruta

Ikonografia religijna artystek aktywnych w Ruchu Kultury Niezależnej

The religious iconography of female artists in the Independent Culture Movement

 

Renata Rogozińska

Szukając Oblicza. Droga do twórczości sakralnej Danuty Waberskiej

In search of the Face. Danuta Waberska’s way to sacred art

 

Michał Haake

“Św. Józef z małym Chrystusem” Danuty Waberskiej. Studium z ikonologii i estetyki recepcji

Danuta Waberska’s “St Joseph with Young Jesus”. A study in the iconology and aesthetics of reception

 

Agata Jakubowska

“Krużlowa” i „Głowa Chrystusa” Aliny Szapocznikow

„Krużlowa” and „The Head of Christ” by Alina Szapocznikow

 

Grażyna Ryba

Interpretacja motywu rajskiego drzewa poznania w twórczości Janiny Karczewskiej-Koniecznej i Janiny Stefanowicz-Schmidt

The motif of the Tree of the Knowledge of Good and Evil in the work of Janina Karczewska-Konieczna and Janina Stefanowicz-Schmidt

 

Janusz Królikowski

Doświadczenie religijne za pośrednictwem sztuki

Religious experience through art

 

MATERIAŁY / MATERIALS

Karolina Grodziska

„Przeważnie rzeźbię z własnej wyobraźni”

Twórczość sakralna Janiny Reichert-Toth we Lwowie i Krakowie

“I usually sculpture from my own imagination”

The sacred works of Janina Reichert-Toth in Lviv and Cracow

 

Małgorzata Reinhard-Chlanda

Witraże kalwarii kaszubskiej w Wielu

Stained-glass windows of the Kashubian Calvary in Wiele

 

IN MEMORIAM

Andrzej Witko

Ojciec profesor Józef Benignus Wanat OCD

Father Professor Józef Benignus Wanat OCD

 

Marcin Lachowski

Profesor Małgorzata Kitowska-Łysiak (1953–2012) – wspomnienie

Remembering Professor Małgorzata Kitowska-Łysiak (1953–2012)

 

ABSTRAKTY / ABSTRACTS

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Pigoń
Pigoń
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 1
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 1
Dialog korespondencyjny (1958–1968). Danilewiczowa Maria, Pigoń Stanisław
Dialog korespondencyjny (1958–1968). Danilewiczowa Maria, Pigoń Stanisław
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
Korespondencja wzajemna (1952–1968). Monika Żeromska – Stanisław Pigoń
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Kommunikatiwnyje aspiekty grammatiki i tieksta I
Kommunikatiwnyje aspiekty grammatiki i tieksta I
Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia. Składnia zdania pojedynczego
Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia. Składnia zdania pojedynczego
Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011
Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 7
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 7
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl