ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki techniczne »
Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży 3,15zł

Autor: Aleksander Marszałek 

ISBN: 83-7262-074-1
Rok wydania: 2001
Format: B5
Liczba stron: 368
Cena: 3,15 zł !

 

     Praca przedstawia nową koncepcję nauczania elektrotechniki w szkole ogólnokształcącej, ukierunkowaną na wspomaganie wielostronne ucznia w czasie podejmowania przez niego różnorodnych działań w środowisku techniki elektronicznej. Jest to próba zmiany “optyki” patrzenia na kwestię wychowania technicznego. Składa się z 9 rozdziałów: Nauczanie elektrotechniki w obecnym systemie edukacji ogólnotechnicznej, Elektronika jako dziedzina nauki i techniki, Działalność człowieka w środowisku techniki elektronicznej, Treść edukacji ogólnotechnicznej w zakresie elektroniki, Układ treści kształcenia a modele metodyczne nauczania techniki elektronicznej, Treści obrazowe a rozumienie elektrotechniki, Metody aktywizujące w nauczaniu i uczeniu się techniki elektronicznej, Badania efektywności nauczania elektrotechniki, Zastosowanie komputera w nauczaniu i uczeniu się techniki elektronicznej. Opatrzona jest indeksem, bibliografią oraz aneksem, który zawiera prezentację narzędzi i wyników badań. Dołączono do niej streszczenia w języku angielskim i rosyjskim. Adresowana jest do studentów “edukacji techniczno – informatycznej”, nauczycieli przedmiotów z zakresu techniki i informatyki, naukowców oraz do wszystkich osób wrażliwych na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży przez działalność techniczną.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dydaktyka Informatyki nr 9/2014
Dydaktyka Informatyki nr 9/2014
Dydaktyka Informatyki nr 7/2012. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji
Dydaktyka Informatyki nr 7/2012. Problemy efektywności pedagogicznej technologii informacyjnych i multimedialnych w edukacji
Dydaktyka Informatyki nr 6/2011. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego
Dydaktyka Informatyki nr 6/2011. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego
Dydaktyka Informatyki nr 10/2015
Dydaktyka Informatyki nr 10/2015
Byt i jego pojęcie
Byt i jego pojęcie
Musica Galiciana, t.  9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi
Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl