ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Prawne aspekty śmierci człowieka. Wybrane zagadnienia 36,75zł

Autor: Maciej Kijowski

ISBN: 978-83-7338-971-7

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 454

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 36,75 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

Wstęp

 

Rozdział 1

Zagadnienia wprowadzające

1.1. Niektóre aspekty postrzegania śmierci człowieka w wybranych aktach pra­w­­nych

1.2. Wybrane problemy aksjologiczne

1.3. Oddziaływanie śmierci człowieka na realizację praw i wolności jednostki

1.4. Wybrane aspekty zaangażowania Rzecznika Praw Obywatelskich

1.5. Prawnomiędzynarodowy kontekst postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

1.6. Prawnowyznaniowy aspekt śmierci i pogrzebu człowieka

1.7. Uwagi końcowe

 

Rozdział 2

Ustawowa regulacja żałoby narodowej i zagadnienia po­k­rewne

2.1. Geneza regulacji

2.2. Praktyka ustrojowa

2.3. Problematyka art. 37 ust. 1 ustawy z 25 października 1991 r. o orga­nizo­wa­niu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Inspirująca rola Prezydenta RP we wprowadzaniu żałoby przez wojewodów

2.4. Akty towarzyszące żałobie narodowej

2.5. Kompetencje Rady Ministrów w zakresie uczczenia pamięci osób zmar­łych

2.6. Ocena regulacji

2.7. Problem żałoby lokalnej

2.8. Problematyka żałobna w tekstach Ceremoniału Wojskowego i Regu­la­mi­nu Służby Okrętowej

2.9. Chwila (minuta) ciszy (milczenia) w praktyce funkcjonowania organów władzy publicznej

2.10. Uwagi końcowe

 

Rozdział 3

Pogrzeb państwowy z tytułu zasług

3.1. Pogrzeb państwowy sensu largo

3.2. Pogrzeb państwowy sensu stricto i sensu strictiore

3.3. Zagadnienia pokrewne

3.4. Ceremonialne aspekty pogrzebu

3.5. Uwagi ogólne i wnioski końcowe

 

Rozdział 4

Problemy stanowienia i stosowania prawa przez polskie organy władzy i administracji publicznej w następstwie katastrofy lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.

4.1. Uwagi wprowadzające

4.2. Żałoba narodowa

4.3. Aspekt prawnofinansowy

4.4. Wybrane aspekty innych aktów prawnych wydanych w następstwie wy­padku

4.5. Problem śmierci osób sprawujących niektóre kierownicze stanowiska pań­stwowe

4.6. Zbędne przejawy aktywności prawodawczej wywołanej katastrofą

4.7. Uwagi końcowe

 

Konkluzje

Bibliografia

Dzienniki urzędowe

Dokumenty

Literatura

Data dodania pozycji do sklepu: marzec 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki
Konstytucja Autonomicznej Republiki Krymu
Konstytucja Autonomicznej Republiki Krymu
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne
Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Zróżnicowanie trybu zmiany jako kryterium klasyfikacji konstytucji współczesnych państw europejskich
Zróżnicowanie trybu zmiany jako kryterium klasyfikacji konstytucji współczesnych państw europejskich
Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukaszewicza
Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukaszewicza
Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym
Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym
Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych
Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl