ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki techniczne /technologiczne »
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych 1,05zł

Autor: Adam Brański 

ISBN: 83-7262-122-5
Rok wydania:  2001
Format: B5
Liczba stron: 124
Cena: 1,05 zł !Książka dotyczy analizy akustycznych zagadnień brzegowych. Jej tematem jest optymalizacja wyboru węzłów i podziału na elementy powierzchniowego, osiowo-symetrycznego źródła dźwięku o zadanym rozkładzie prędkości oraz, jako kryterium pomocnicze, dokładność modelowania metodą całek brzegowych pola akustycznego wytwarzanego przez to źródło. Praca składa się ze wstępu, zakończenia i 5 rozdziałów: Teoretyczne podstawy akustycznego zagadnienia brzegowego, Jednoelementowe modele Mw, Wieloelementowe modele Mp, Gładkie modele Ms, Aplikacja optymalnej dyskretyzacji w modelowaniu praktycznych zagadnień.

 

 


 

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego
Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Podstawy fizyki, cz. 2: Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
Praktyka nauczania historii w Polsce 1944–1956
Praktyka nauczania historii w Polsce 1944–1956
Międzynarodówka Chłopska
Międzynarodówka Chłopska
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu
Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Myśl polityczna Leona Bluma
Myśl polityczna Leona Bluma
Dialog korespondencyjny (1958–1968). Danilewiczowa Maria, Pigoń Stanisław
Dialog korespondencyjny (1958–1968). Danilewiczowa Maria, Pigoń Stanisław
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl