ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Polacy i ich „sąsiedzi” 14,70zł

Redaktorzy: Andrzej Bonusiak, Grzegorz K. Krzeszowski, Jolanta Ślęzak

ISBN: 978-83-7338-985-4

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 182

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 14,70 zł (z VAT)

 

na magazynie 9 egz.

 

Spis treści:

 

Słowo wstępne

 

Ewa Baryła

Polacy i Ukraińcy w Przemyślu w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku

Mykola Bondaryev

Polska inność wobec swojskości regionalnej na przykładzie Polaków z Berdiańska

Wioleta Brej

Relacje polsko-łemkowskie po 1989 roku na przykładzie działalności Zjednoczenia Łemków w Gorlicach

Weronika Gącerz

Antagonizmy polsko-ukraińskie przed wybuchem wojny o Lwów i Galicję (Małopolskę) Wschodnią 1918–1919

Daniel Haník

Grupy rekonstrukcji historycznej w Polsce. Alternatywny sposób przekazu historii

Wioleta Kaźmierska

Ludność romska w świetle spisów powszechnych z 2002 i 2011 roku

Ewelina Wioletta Klimczak

Sąsiad – wróg czy przyjaciel? Międzyetniczne i międzykulturowe relacje Polaków z sąsiadami na przykładzie Kresów Wschodnich we wrześniu 1939 roku

Grzegorz Krzysztof Krzeszowski

Życie codzienne i obrzędowość Rzeszowiaków na etnicznym pograniczu polsko-ruskim 1900–1939

Beta Łuszczak

Tatarzy polscy. Historia, kultura, tradycja

Adrian Nieckarz

Galicja Wschodnia w polsko-ukraińskich dążeniach niepodległościowych 1918–1919

Bartosz Pasterski

Wiosna Ludów na Węgrzech 1848–1849 w wybranych pamiętnikach polskich

Joachim Popek

„Swój” czy „obcy”? Stosowanie indygenatu w Galicji na przykładzie rodziny Brunickich z Zaleszczyk

Joanna Elżbieta Potaczek

Pomoc niesiona ludności żydowskiej Przemyśla w okresie holocaustu na przykładzie Stefanii Podgórskiej-Burzmińskiej, sprawiedliwej wśród narodów świata

Karol Stankiewicz

Związki handlowe Małopolski i zachodnich terenów województwa ruskiego ze Słowacją w średniowieczu i początkach epoki nowożytnej

Katarzyna Stukus

Polacy na Litwie w czasie II wojny światowej

Jolanta Ślęzak

Republika Federalna Niemiec w świetle karykatur opublikowanych w „Nowinach Rzeszowskich” w latach 1949–1958

Monika Tuszewicka

Żydzi i chrześcijanie w mieście prywatnym na przykładzie Sieniawy

Daniel Wójcik

Geopolityka prometeizmu w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej

Grzegorz Wrona

Zapisy testamentowe mieszkańców Miejsca Piastowego z XVIII i I połowy XIX wieku

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2
Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 2
Trzecia Rzeczpospolita (1989–2007) (dodruk)
Trzecia Rzeczpospolita (1989–2007) (dodruk)
Druga Rzeczpospolita (1918–1939)
Druga Rzeczpospolita (1918–1939)
System ochrony praw człowieka w RP
System ochrony praw człowieka w RP
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Pielęgniarka – praktyk, edukator, organizator, badacz
Pielęgniarka – praktyk, edukator, organizator, badacz
Ewolucja – mózg – zachowania społeczne
Ewolucja – mózg – zachowania społeczne
Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży
Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl