ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Archeologia »
Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy 52,50zł

Autor: Tomasz Bochnak

ISBN: 978-83-7338-991-5

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 392

Format: A4

Oprawa: twarda

Cena: 52,50 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI:

 

OD AUTORA

 

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

I.1. Historia i stan badań nad importami lateńskimi w kulturze przeworskiej i oksywskiej

I.2. Chronologia

 

II. BAZA ŹRÓDŁOWA

II.1. Definicja importu i zasady kwalifikacji importów celtyckich

II.2. Zróżnicowanie kontaktów międzykulturowych a napływ importów celtyckich

II.3. Zróżnicowanie importów celtyckich

II.3.1. Zapinki

II.3.1.1. Długie, ornamentowane zapinki o konstrukcji środkowolateńskiej

II.3.1.2. Zapinki typu A.65

II.3.2.2. Zapinki typu Nauheim

II.3.2.3. Zapinki typu A.18

II.3.2. Zabytki szklane

II.3.2.1. Bransolety

II.3.2.2. Szklane paciorki i inne drobne przedmioty

II.3.3. Knotenringi

II.3.4. Wisiorki kapsułkowate

II.3.5. Zawieszka w kształcie koła ze szprychami

II.3.6. Metalowe części pasa

II.3.6.1. Klamry zoomorficzne

II.3.6.2. Klamry pierścieniowate

II.3.7. Miecze dwusieczne i ich pochwy

II.3.7.1. Kryteria wyróżnienia importowanych mieczy

II.3.7.2. Pozostałe miecze dwusieczne – problem identyfikacji importów

II.3.8. Groty broni drzewcowej

II.3.9. Toporek halabardowaty

II.3.10. Umba

II.3.10.1. Umba taśmowate

II.3.10.2. Umba koliste

II.3.11. Kolczuga

II.3.12. Hełm

II.3.13. Ostrogi

II.3.14. Naczynia metalowe

II.3.14.1. Funkcja celtyckich kotłów w obrządku pogrzebowym na ziemiach polskich

II.3.15. Metalowe części wozów

II.3.16. Narzędzia

II.3.16.1. Noże

II.3.16.2. Narzędzia precyzyjne (chirurgiczne?)

II.3.16.3. Nożyce

II.3.17. Ceramika

II.3.18. Grafit

II.3.19. Problem importu surowca żelaznego

 

III. EKWIWALENT IMPORTÓW CELTYCKICH

III.1. Bursztyn

III.2. Sól

III.3. Niewolnicy

III.4. Futra i skóry

III.5. Podsumowanie

 

IV. ORGANIZACJA PODRÓŻY I ŚRODKI TRANSPORTU

IV.1. Transport rzeczny i morski

IV.2. Transport lądowy

 

V. KIERUNKI NAPŁYWU IMPORTÓW CELTYCKICH

V.1. Szlak południowy – „bursztynowy”

V.1.1. Zachodnia odnoga szlaku bursztynowego

V.1.2. Wschodnia odnoga szlaku bursztynowego

V.2. Szlak zachodni

V.3. Szlak północno-zachodni

 

VI. MODELE WYMIANY HANDLOWEJ

VI.1. „Handel łańcuszkowy”

VI.2. Handel dalekosiężny przy udziale wyspecjalizowanych pośredników

VI.3. Handel z wykorzystaniem „Ports of Trade”

VI.4. Podsumowanie

 

VII. WPŁYWY CELTYCKIE W GOSPODARCE KULTURY PRZEWORSKIEJ I OKSYWSKIEJ

VII.1. Metalurgia żelaza – lokalne hutnictwo i kowalstwo a problem transferu technologii

VII.2. Elementy celtyckie w gospodarce rolno-hodowlanej

 

VIII. WPŁYWY CELTYCKIE W OBRZĄDKU POGRZEBOWYM KULTURY PRZEWORSKIEJ I OKSYW­SKIEJ

VIII.1. Broń jako element wyposażenia grobowego

VIII.2. Obiekty rowkowe

VIII.3. Kości zwierzęce w grobach

VIII.4. Problem grobów szkieletowych

 

IX. CHRONOLOGIA WPŁYWÓW CELTYCKICH W KULTURZE PRZEWORSKIEJ I OKSYWSKIEJ W MŁODSZYM OKRESIE PRZEDRZYMSKIM

IX.1. Faza A1

IX.2. Faza A2

IX.3. Faza A3

 

X. LATENIZACJA NA ZIEMIACH POLSKICH – PRZYCZYNY I SKUTKI

 

XI. ZAKOŃCZENIE

 

XII. LISTY ZABYTKÓW

 

XIII. KATALOG

XIII.1. Kultura przeworska

XIII.2. Kultura oksywska

 

XIV. BIBLIOGRAFIA

 

XV. STRESZCZENIA

XV.I.  Zusammenfassung

XV.2. Résumé

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Radio regionalne w Polsce
Radio regionalne w Polsce
Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867–2006)
Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867–2006)
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia
Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
Psychologia polityki
Psychologia polityki
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl