ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki polityczne »
Polityka młodzieżowa. Wymiar krajowy i europejski 18,90zł

Autorzy: Anna Gąsior-Niemiec, Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba

ISBN: 978-83-7338-993-9

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 248

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

Wstęp

 

CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA MŁODZIEŻY W PERSPEKTYWIE EUROPEJSKIEJ I KRAJOWEJ

Rozdział 1

Problematyka młodzieży na szczeblu europejskim

1.1.  Młodzież w statystycznym obrazie Unii Europejskiej

1.2.  Młodzież w polityce Unii Europejskiej

1.2.1.   Ramy prawno-instytucjonalne europejskiej polityki młodzieżowej

1.2.2.   Priorytety i obszary europejskiej polityki młodzieżowej  (2001−2009)

1.2.3.   Priorytety i obszary europejskiej polityki młodzieżowej (2010−2018)

 

Rozdział 2

Problematyka młodzieży w Polsce na szczeblu centralnym

2.1.  Młodzież w krajowych dokumentach strategicznych

2.1.1.     Raport Młodzi 2011

2.1.2.     Strategia państwa dla młodzieży na lata 2003−2012

2.2.  Podstawy prawne i ramy instytucjonalne krajowej polityki młodzieżowej

 

 

CZĘŚĆ II. PROBLEMATYKA MŁODZIEŻY NA SZCZEBLU REGIONALNYM I LOKALNYM

 

Rozdział 3

Młodzież w polityce samorządu województwa podkarpackiego

3.1.  Młodzież w statystycznym obrazie regionu

3.1.1.     Migracje wśród młodzieży

3.1.2.     Edukacja w regionie

3.1.3.     Młodzież na podkarpackim rynku pracy

3.2.  Młodzież w dokumentach strategicznych regionu

3.3.  Działania samorządu województwa podkarpackiego adresowane do młodzieży

3.3.1.     Edukacja i oświata

3.3.2.     Partycypacja publiczna młodzieży

3.3.3.     Sport, turystyka i rekreacja młodzieży

3.3.4.     Kultura i współpraca międzynarodowa młodzieży

3.3.5.     Ochrona zdrowia i zapobieganie patologiom wśród młodzieży

 

Rozdział 4

Realizacja zadań wobec młodzieży na poziomie lokalnym na przykładzie wybranych gmin województwa podkarpackiego

4.1.  Charakterystyka badanych gmin

4.2.  Realizacja zadań wobec młodzieży na poziomie lokalnym − uwarunkowania systemowe

4.2.1.     Otoczenie instytucjonalno-prawne

4.2.2.     Finanse

4.2.3.     Uwarunkowania organizacyjne

4.3.  Realizacja zadań wobec młodzieży w poszczególnych obszarach interwencji

4.3.1.     Edukacja i oświata

4.3.2.     Partycypacja społeczna

4.3.3.     Sport, turystyka i rekreacja

4.3.4.     Kultura i współpraca międzynarodowa

4.3.5.     Ochrona zdrowia i zapobieganie patologiom wśród młodzieży

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis tabel i wykresów

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zakazana miłość – zakazane związki? Homoseksualna mniejszość w poglądach mieszkańców Podkarpacia
Zakazana miłość – zakazane związki? Homoseksualna mniejszość w poglądach mieszkańców Podkarpacia
Rozwój rehabilitacji w wybranych specjalnościach medycznych w Polsce
Rozwój rehabilitacji w wybranych specjalnościach medycznych w Polsce
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Z dziejów rehabilitacji medycznej i sportu osób niepełnosprawnych w Polsce (1944–1989)
Z dziejów rehabilitacji medycznej i sportu osób niepełnosprawnych w Polsce (1944–1989)
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Trudności językowe w dyktanda wplecione (książka z płytą CD)
Trudności językowe w dyktanda wplecione (książka z płytą CD)
Kultura mówienia dawniej i dziś
Kultura mówienia dawniej i dziś
Arbitraż. Między teoria i praktyką
Arbitraż. Między teoria i praktyką
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl