ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki techniczne /technologiczne »
Materiałoznawstwo. Laboratorium 4,20zł

Autor: Andrzej Bylica 

ISBN: 83-7338-195-3
Rok wydania: 2005
Format: B5
Liczba stron: 232
Cena: 4,20 zł (z VAT)
To już szóste, zaktualizowane wydanie książki. Skrypt zawiera 14 ćwiczeń opracowanych według układu: cel ćwiczenia, wiadomości podstawowe, wyposażenie, przebieg ćwiczenia, wytyczne do opracowania sprawozdania oraz literatura uzupełniająca. Tematyka ćwiczeń obejmuje takie zagadnienia, jak: Badania metalograficzne makro- i mikroskopowe, Badania mikroskopowe żeliwa niestopowego, Badania mikroskopowe stali niestopowej, Badania mikroskopowe stali stopowych stosowanych do budowy maszyn, Badania mikroskopowe stali specjalnych, Badania mikroskopowe stali narzędziowych, obróbka cieplno-chemiczna, Badania mikroskopowe stopów miedzi, Badania mikroskopowe stopów aluminium, Badania mikroskopowe stopów niklu i tytanu, Badania dylatometryczne, Analiza ilościowa składników struktury, statystyczne badania twardości. Skrypt przeznaczony jest dla studentów do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu nauka o materiałach.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki
Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
Wybuchy komet w znacznych odległościach od słońca
Piękno nanoświata (Beauty of nanoworld)
Piękno nanoświata (Beauty of nanoworld)
Diagnostyka pojazdów i maszyn wspomagana komputerowo (skrypt)
Diagnostyka pojazdów i maszyn wspomagana komputerowo (skrypt)
Aktywne metody redukcji drgań płyt kołowych
Aktywne metody redukcji drgań płyt kołowych
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Analiza akustycznych zagadnień brzegowych
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 12, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia 1
Dozymetryczne własności wybranych sillenitów BGO i BSO
Dozymetryczne własności wybranych sillenitów BGO i BSO
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl