ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Udział Sejmu i Senatu w ratyfikacji umów międzynarodowych (1919–2003) 4,20zł

Autor: Maciej Kijowski

 

ISBN: 83-7338-155-4

Rok wydania: 2004

Format: B5

Liczba stron: 348

Cena: 4,20 (z VAT)
Monografia przedstawia udział Sejmu i Senatu w ratyfikacji umów międzynarodowych. Powstała jako rezultat refleksji nad różnorodnością przejawów partycypacji izb parlamentarnych w stosunkach politycznych Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi. Zasadnicza jej część składa się z 5 rozdziałów: Udział parlamentów państw współczesnych w ratyfikacji traktatów, Sejm i Senat wobec ratyfikacji umów międzynarodowych przez odrodzone w 1918 r. państwo polskie, Ratyfikacja umów międzynarodowych w praktyce parlamentu Polski Ludowej, Sejm i Senat wobec ratyfikacji umów międzynarodowych w okresie przekształceń ustrojowych (1989–1997), Kompetencje ratyfikacyjne Sejmu i Senatu w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Opatrzona jest bogatą bibliografią.

 

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno - społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831–1863)
Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno - społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831–1863)
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Z przeszłości Europy Środkowowschodniej
Składnia polska i rosyjska zdania złożonego
Składnia polska i rosyjska zdania złożonego
Geografia gospodarcza Rosji w ćwiczeniach
Geografia gospodarcza Rosji w ćwiczeniach
Rosyjski język biznesu w szkole wyższej/ Биэнес-русский в высшей школе
Rosyjski język biznesu w szkole wyższej/ Биэнес-русский в высшей школе
Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia. Składnia zdania pojedynczego
Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia. Składnia zdania pojedynczego
Geografia gospodarcza Rosji
Geografia gospodarcza Rosji
The Pitfalls of Teaching Grammar, Lexis and Anglo-Saxon Culture at a College Level
The Pitfalls of Teaching Grammar, Lexis and Anglo-Saxon Culture at a College Level
Specialist Languages in Use and Translation
Specialist Languages in Use and Translation
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl