ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Kultura prawna młodzieży studenckiej 3,15zł

Autor: Ewa Markowska-Gos

ISBN: 83-7338-090-6

Rok wydania: 2002

Format: A5

Liczba stron: 176

Cena: 3,15 zł (z VAT)
Książka jest wynikiem badań przeprowadzonych wśród młodzieży akademickiej na temat kultury prawnej środowiska akademickiego w obliczu przemian w polskim systemie społecznym i politycznym. Składa się ze wstępu i 6 rozdziałów: Teoretyczno-pojęciowe problemy kultury prawnej, Inteligencja i młodzież jako kategorie struktury społecznej, Środowisko i metody badań, Deklarowane postawy wobec wybranych czynów sankcjonowanych prawnie albo moralnie, Kultura prawna studentów, Zawody prawnicze i prawo w opiniach badanych. Praca opatrzona jest bibliografią i aneksem. Tekst dodatkowo wzbogacony jest tabelami. Struktura niniejszej publikacji, a także zaprezentowany materiał empiryczny w przedmiocie kultury prawnej stwarzają nadzieję, iż może stać się ona użyteczna dla osób zainteresowanych socjologią młodzieży, czy też młodzieżą studencką, osób studiujących prawo, praktyków prawa, a także dla osób uprawnionych do jego stanowienia.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl