ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Wymiar i pobór podatków bezpośrednich oraz opłat na rzecz Skarbu Państwa od gospodarki nieuspołecznionej i ludności w Polsce w latach 1944–1950 4,20zł

Autor: Andrzej Witkowski

ISBN: 83-7338-125-2
Rok wydania: 2002
Format: B5
Liczba stron: 320
Cena: 4,20 (z VAT)
Książka jest próbą przedstawienia działalności organów administracji w zakresie wymiaru i poboru bezpośrednich opłat na rzecz Skarbu Państwa od gospodarki nieuspołecznionej (poza rolnictwem) i ludności w Polsce w latach 1944–1950. Autor analizuje również zagadnienia egzekucji zaległości podatkowych i orzecznictwa władz skarbowych w sprawach o występki i wykroczenia polegające na naruszeniu przepisów w zakresie owych podatków. Praca składa się ze wstępu i 3 rozdziałów: Organy administracji skarbowej właściwe w sprawach podatków bezpośrednich oraz opłat pobieranych na rzecz Skarbu Państwa w Polsce międzywojennej i w latach 1944-1950, Wymiar i pobór podatków bezpośrednich oraz opłat na rzecz Skarbu Państwa od gospodarki nieuspołecznionej i ludności w latach 1944–1950, Postępowanie odwoławcze. Książka opatrzona jest wykazem literatury, skrótów oraz spisem tabel.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej
Monopole skarbowe w polityce podatkowej Drugiej Rzeczypospolitej
Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923–1925)
Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923–1925)
Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania
Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania
Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944–1950
Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944–1950
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Jadwiga Petrażycka-Tomicka. Życie i działalność
Konstytucja Autonomicznej Republiki Krymu
Konstytucja Autonomicznej Republiki Krymu
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa
Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym
Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym
Konstytucja Republiki Kosowa
Konstytucja Republiki Kosowa
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl