ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne i Nauki o zdrowiu »
Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej. Podręcznik dla studentów 16,80zł

Autor: Katarzyna Błaszczuk, Dorota Rynkowska

ISBN: 978-83-7996-023-1

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 208

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 16,80 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

Od autorek

 

Wprowadzenie

 

ROZDZIAŁ 1

Zdrowie jednostki i społeczności

1.1. Zdrowie. Podstawowe pojęcia i definicje

1.2. Koncepcje zdrowia w ujęciu historycznym

1.3. Współczesne koncepcje zdrowia

1.4. Aspekty zdrowia psychicznego

1.4.1. Model podatności na zranienie

1.4.2. Strategie promujące zdrowie psychiczne

1.5. Założenia promocji zdrowia

1.5.1. Realizacja idei „zdrowa szkoła”

 

ROZDZIAŁ 2

Rozwój medycyny społecznej

2.1. Pojęcie medycyny społecznej

2.2. Medycyna społeczna okresu międzywojennego

2.3. Okres po II wojnie światowej

2.4. Medycyna społeczna XXI wieku

2.4.1. Sytuacja demograficzna i zdrowotna w Polsce

2.4.2. Cele Narodowego Programu Zdrowia 2007–2015

2.4.3. Organizacja i zadania medycyny społecznej i zdrowia publicznego

2.4.4. Pracownik socjalny jako członek zespołu ds. ochrony zdrowia

 

ROZDZIAŁ 3

Zagadnienia zdrowia wieku geriatrycznego

3.1. Problemy zdrowotne wieku geriatrycznego

3.1.1. Progi starości

3.2. Fizjologia procesu starzenia

3.2.1. Dysfunkcje i patologie wieku geriatrycznego

3.3. Schorzenia wieku geriatrycznego

3.4. Style życia osób starszych

3.5. Aktywność seniorów

3.6. Całościowa ocena geriatryczna

 

ROZDZIAŁ 4

Działalność człowieka w środowisku społecznym

4.1. Środowisko społeczne a zdrowie

4.2. Układ odpornościowy wobec czynników środowiskowych

4.3. Stres a zdrowie

4.3.1. Przyczyny stresu

4.3.2. Rodzaje stresu

4.3.3. Stres jako podłoże schorzeń

4.3.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem

4.4. Środowisko rodzinne

4.5. Środowisko pracy

4.5.1. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

4.5.2. Stres w środowisku pracy

4.5.3. Czynniki psychospołeczne jako zagrożenie zdrowia pracowników

4.5.4. Ochrona pracy szczególnych grup zawodowych

4.5.5. Promocja zdrowia w zakładzie pracy

 

ROZDZIAŁ 5

Cywilizacja a zdrowie

5.1. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne

5.2. Zachowania zdrowotne i styl życia

5.2.1. Stan odżywienia a zdrowie

5.2.2. Ocena stanu odżywienia u dzieci

5.2.3. Żywienie a zdrowie człowieka dorosłego

5.3. Zachowania antyzdrowotne

5.4. Choroby cywilizacyjne

 

ROZDZIAŁ 6

Współczesne zagrożenia epidemiologiczne. Problematyka chorób zakaźnych

6.1. Dane epidemiologiczne

6.2. Naturalne i sztuczne metody zwalczania chorób zakaźnych

6.3. Choroby zakaźne o zasięgu globalnym

6.3.1. Choroby odzwierzęce (zoonotyezne)

6.4. Przełamywanie barier międzygatunkowych

6.4.1. Antybiotykooporność patogenów szpitalnych

6.5. Bioterroryzm

6.6. Era biotechnologii

6.6.1. Terapia fagowa

 

ROZDZIAŁ 7

Problemy społeczne jako źródła zagrożeń dla zdrowia

7.1. Ubóstwo

7.2. Bezdomność

7.3. Migracje i uchodźstwo

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Pytania sprawdzające

 

Aneks

1. Rozwiązanie testu oceny wsparcia

2. NPZ 2007–2015

3. Symptomy związane z używaniem substancji psychoaktywnych

4. Obszary malaryczne według listy WHO

5. Vademecum pojęć współczesnej epidemiologii

6. Szczepionki z listy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) [2003 r.]

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym
Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym
Polityka wyżywienia ludności
Polityka wyżywienia ludności
Ewolucja – mózg – zachowania społeczne
Ewolucja – mózg – zachowania społeczne
Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP
Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP
Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, oprawa twarda
Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, oprawa twarda
System ochrony praw człowieka w RP
System ochrony praw człowieka w RP
Rosyjska korespondencja służbowa w ćwiczeniach ze słownikiem rosyjsko-polskim
Rosyjska korespondencja służbowa w ćwiczeniach ze słownikiem rosyjsko-polskim
Wybrane problemy ratownictwa medycznego, cz. I
Wybrane problemy ratownictwa medycznego, cz. I
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl