ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne i Nauki o zdrowiu »
Wybrane problemy zdrowia publicznego w perspektywie pracy socjalnej. Podręcznik dla studentów 16,80zł

Autor: Katarzyna Błaszczuk, Dorota Rynkowska

ISBN: 978-83-7996-023-1

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 208

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 16,80 zł (z VAT)

 

 

Spis treści:

 

Od autorek

 

Wprowadzenie

 

ROZDZIAŁ 1

Zdrowie jednostki i społeczności

1.1. Zdrowie. Podstawowe pojęcia i definicje

1.2. Koncepcje zdrowia w ujęciu historycznym

1.3. Współczesne koncepcje zdrowia

1.4. Aspekty zdrowia psychicznego

1.4.1. Model podatności na zranienie

1.4.2. Strategie promujące zdrowie psychiczne

1.5. Założenia promocji zdrowia

1.5.1. Realizacja idei „zdrowa szkoła”

 

ROZDZIAŁ 2

Rozwój medycyny społecznej

2.1. Pojęcie medycyny społecznej

2.2. Medycyna społeczna okresu międzywojennego

2.3. Okres po II wojnie światowej

2.4. Medycyna społeczna XXI wieku

2.4.1. Sytuacja demograficzna i zdrowotna w Polsce

2.4.2. Cele Narodowego Programu Zdrowia 2007–2015

2.4.3. Organizacja i zadania medycyny społecznej i zdrowia publicznego

2.4.4. Pracownik socjalny jako członek zespołu ds. ochrony zdrowia

 

ROZDZIAŁ 3

Zagadnienia zdrowia wieku geriatrycznego

3.1. Problemy zdrowotne wieku geriatrycznego

3.1.1. Progi starości

3.2. Fizjologia procesu starzenia

3.2.1. Dysfunkcje i patologie wieku geriatrycznego

3.3. Schorzenia wieku geriatrycznego

3.4. Style życia osób starszych

3.5. Aktywność seniorów

3.6. Całościowa ocena geriatryczna

 

ROZDZIAŁ 4

Działalność człowieka w środowisku społecznym

4.1. Środowisko społeczne a zdrowie

4.2. Układ odpornościowy wobec czynników środowiskowych

4.3. Stres a zdrowie

4.3.1. Przyczyny stresu

4.3.2. Rodzaje stresu

4.3.3. Stres jako podłoże schorzeń

4.3.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem

4.4. Środowisko rodzinne

4.5. Środowisko pracy

4.5.1. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

4.5.2. Stres w środowisku pracy

4.5.3. Czynniki psychospołeczne jako zagrożenie zdrowia pracowników

4.5.4. Ochrona pracy szczególnych grup zawodowych

4.5.5. Promocja zdrowia w zakładzie pracy

 

ROZDZIAŁ 5

Cywilizacja a zdrowie

5.1. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne

5.2. Zachowania zdrowotne i styl życia

5.2.1. Stan odżywienia a zdrowie

5.2.2. Ocena stanu odżywienia u dzieci

5.2.3. Żywienie a zdrowie człowieka dorosłego

5.3. Zachowania antyzdrowotne

5.4. Choroby cywilizacyjne

 

ROZDZIAŁ 6

Współczesne zagrożenia epidemiologiczne. Problematyka chorób zakaźnych

6.1. Dane epidemiologiczne

6.2. Naturalne i sztuczne metody zwalczania chorób zakaźnych

6.3. Choroby zakaźne o zasięgu globalnym

6.3.1. Choroby odzwierzęce (zoonotyezne)

6.4. Przełamywanie barier międzygatunkowych

6.4.1. Antybiotykooporność patogenów szpitalnych

6.5. Bioterroryzm

6.6. Era biotechnologii

6.6.1. Terapia fagowa

 

ROZDZIAŁ 7

Problemy społeczne jako źródła zagrożeń dla zdrowia

7.1. Ubóstwo

7.2. Bezdomność

7.3. Migracje i uchodźstwo

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Pytania sprawdzające

 

Aneks

1. Rozwiązanie testu oceny wsparcia

2. NPZ 2007–2015

3. Symptomy związane z używaniem substancji psychoaktywnych

4. Obszary malaryczne według listy WHO

5. Vademecum pojęć współczesnej epidemiologii

6. Szczepionki z listy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) [2003 r.]

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym
Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym
Polityka wyżywienia ludności
Polityka wyżywienia ludności
Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP
Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP
Ewolucja – mózg – zachowania społeczne
Ewolucja – mózg – zachowania społeczne
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa
Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa
Ot A do JA. Nauczanie języka rosyjskiego od podstaw na studiach rusycystycznych
Ot A do JA. Nauczanie języka rosyjskiego od podstaw na studiach rusycystycznych
Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży
Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży
Ratownictwo wodne. Wybrane zagadnienia, wyd. II
Ratownictwo wodne. Wybrane zagadnienia, wyd. II
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl