ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne »
Z dziejów rehabilitacji medycznej i sportu osób niepełnosprawnych w Polsce (1944–1989) 26,25zł

Autor: Sławoimr Jandziś

ISBN: 978-83-7996-045-3

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 316

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1

Podstawy rozwoju rehabilitacji medycznej w latach 1944–1989

1. Warunki społeczno-ekonomiczne

2. Podstawy organizacyjno-prawne

3. Rozwój bazy materialnej

4. Zakłady produkujące zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt do rehabilitacji medycznej

5. Kształcenie kadry rehabilitacji medycznej

Rozdział 2

Powstanie i rozwój polskiej szkoły rehabilitacji

1. Czynniki wpływające na rozwój rehabilitacji medycznej w Polsce

2. Powstanie i rozwój pierwszych specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych

3. Polska szkoła rehabilitacji

4. Osiągnięcia naukowe rehabilitacji medycznej w Polsce

5. Indywidualny wkład wybranych osób w rozwój rehabilitacji w Polsce

Rozdział 3

Rozwój rehabilitacji w wybranych specjalnościach medycznych

1. Rehabilitacja w chorobach narządu ruchu

2. Rehabilitacja w gruźlicy i chorobach płuc

3. Polski model rehabilitacji kardiologicznej

4. Rozwój rehabilitacji neurologicznej

5. Rehabilitacja w innych specjalnościach medycznych

6. Rehabilitacja medyczna w warunkach sanatoryjnych

Rozdział 4

Wpływ stowarzyszeń i organizacji społecznych na kształt rehabilitacji medycznej w Polsce

1. Działalność Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na rzecz rozwoju rehabilitacji medycznej w Polsce

2. Sekcja Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

3. Sekcja Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

4. Działalność Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

5. Wpływ innych stowarzyszeń i organizacji społecznych na rozwój rehabilitacji medycznej w Polsce

Rozdział 5

Z dziejów sportu osób niepełnosprawnych w Polsce (1944–1989)

1. Początki i rozwój sportu inwalidów w Polsce

2. Udział polskich niepełnosprawnych w zawodach międzynarodowych

3. Sport osób niepełnosprawnych w polskiej szkole rehabilitacji

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz tabel i fotografii

Wykaz skrótów

Indeks nazwisk

Summary

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2014.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Partnerstwo publiczno-prywatne a konkurencyjność i rozwój obszarów recepcji turystycznej w Polsce
Partnerstwo publiczno-prywatne a konkurencyjność i rozwój obszarów recepcji turystycznej w Polsce
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
Społeczne i etyczne wymiary przemian w zmodernizowanym społeczeństwie
Społeczne i etyczne wymiary przemian w zmodernizowanym społeczeństwie
Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym
Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym
Polityka wyżywienia ludności
Polityka wyżywienia ludności
Badania naukowe w rehabilitacji
Badania naukowe w rehabilitacji
Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych
Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Etyczne i społeczne konsekwencje osiągnięć nowoczesnej biotechnologii
Etyczne i społeczne konsekwencje osiągnięć nowoczesnej biotechnologii
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl