ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Znaczenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w procesie rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 17 31,50zł

Autor: Dariusz Zając

 

ISBN: 978-83-7996-080-4

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 386

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

Wstęp

Rozdział I

Zagadnienia metodyczne

1. Problem badawczy – cele pracy i hipotezy

2. Zakres pracy, materiał empiryczny i metody badań

Rozdział II

Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich na tle

wybranych teorii ekonomii

1. Wielofunkcyjność rolnictwa i gospodarstw rolnych oraz ich znaczenie

dla obszarów wiejskich

2. Wybrane teorie ekonomii oraz ich związek z problematyką

wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich

Rozdział III

Klasyfikacja i cechy obszarów wiejskich w kontekście ich

wielofunkcyjnego rozwoju

1. Typy obszarów wiejskich i kryteria ich wyodrębniania

2. Podział obszarów wiejskich objętych badaniami

3. Wybrane cechy charakteryzujące wydzielone typy obszarów wiejskich

objętych badaniami

4. Zróżnicowanie funkcjonalne wydzielonych typów obszarów wiejskich objętych badaniami

Rozdział IV

Pozarolnicza działalność gospodarcza rolników jako forma

wielofunkcyjności gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich

1. Przesłanki i uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospo-darczej na obszarach wiejskich

2. Charakterystyka indywidualnych gospodarstw rolnych FADN

z pozarolniczą działalnością gospodarczą w Polsce i w badanym regionie

3. Pozarolnicza działalność gospodarcza w badanych gospodarstwach rolnych

Rozdział V

Relacje między pozarolniczą działalnością gospodarczą rolników

a rolnictwem i obszarami wiejskimi

1. Pozarolnicza działalność gospodarcza a rolnictwo i obszary wiejskie

2. Wykorzystanie składników majątku trwałego z gospodarstwa rolnego do działalności pozarolniczej i zatrudnianie pracowników

3. Dofinansowanie gospodarstwa rolnego z dochodów uzyskiwanych przez rolników z działalności pozarolniczej

4. Korzyści (efekty) uzyskiwane przez rolników z pozarolniczej

działalności gospodarczej

Rozdział VI

Relacje między działalnością rolniczą i pozarolniczą rolników

a innymi formami wielofunkcyjnego rolnictwa

1. Wielofunkcyjność badanych gospodarstw rolnych i jej uwarunkowania

2. Korzyści z prowadzenia przez rolników dodatkowych form działalności

wielofunkcyjnej

Rozdział VII

Uwarunkowania i kierunki rozwoju gospodarstw rolnych z poza

-rolniczą działalnością gospodarczą w kontekście wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich

1. Czynniki sprzyjające i bariery funkcjonowania oraz dalszego rozwoju

gospodarstw rolnych i pozarolniczej działalności gospodarczej rolników

2. Kierunki restrukturyzacji badanych gospodarstw rolnych

3. Kierunki zmian w pozarolniczej działalności gospodarczej rolników

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Wykaz tabel, rysunków i wykresów

Summary

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży
Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży
Wirtualność jako realność
Wirtualność jako realność
Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne
Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne
Rosyjska korespondencja służbowa w ćwiczeniach ze słownikiem rosyjsko-polskim
Rosyjska korespondencja służbowa w ćwiczeniach ze słownikiem rosyjsko-polskim
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
Rynek aktywów biologicznych i produktów rolniczych
Rynek aktywów biologicznych i produktów rolniczych
Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym
Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym
Historia Polski 1944–1989 (dodruk)
Historia Polski 1944–1989 (dodruk)
Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, oprawa twarda
Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, oprawa twarda
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl