ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne i Nauki o zdrowiu »
Badania naukowe w rehabilitacji 28,35zł

Redaktor: Teresa Pop

ISBN: 978-83-7996-097-2

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 388

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 28,35 zł (z VAT)

 

     Książka zawiera zbiór 30 artykułów naukowych, stanowiących cenne źródło wiedzy dla lekarzy, fizjoterapeutów i studentów kierunku fizjoterapia i lekarskiego. W publikacji znajdują się wytyczne American Cancer Society z 2012 r. dotyczące rehabilitacji chorych z chorobą nowotworową, prezentacja kompleksowego leczenia chorych ze schorzeniami i po urazie nerwów obwodowych. Znalazły się tu również analiza skuteczności i wskazań bądź przeciwwskazań stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych u chorych z wszczepionym układem stymulującym serca, metodyka według koncepcji PNF stosowana w leczeniu stawu skokowego, nowe metody rehabilitacji poudarowej wykorzystujące zjawiska plastyczności mózgu oraz badania wpływu asymetrycznego ułożenia ciała i nieprawidłowego napięcia mięśni w wieku niemowlęcym na współczynniki tylnej i przedniej symetrii tułowia (Posterior Trunk Symmetry Index – POTSI, Anterior Trunk Symmetry Index ATSI).

 

Spis treści

WSTĘP

Marta Curyło

Wpływ edukacji przedporodowej na stosowanie metod zmniejszających odczuwalność bólu w czasie porodu / The influence of pre-delivery education on the methods alleviating the perception of pain during delivery

Michalina Czarnota, Adrian Kużdżał

Poziom zgodności parametrów ruchomości oraz krzywizn kręgosłupa z wykorzystaniem inklinometru i aplikacji telefonicznej – doniesienia wstępne / The compatibility level of spine mobility and curvature parameters using an inclinometer and telephone application – preliminary reports

Ewelina Czenczek-Lewandowska, Łukasz Przygoda,

Marta Rachel, Ewa Szeliga, Aneta Weres, Joanna Baran

Adherence to physiotherapy of patients with cystic fibrosis / Postawa pacjentów z mukowiscydozą wobec wykonywania zabiegów izjoterapeutycznych

Grzegorz Gamracki, Krzysztof Kołodziej, Piotr Szpunar,

Ewelina Drozd-Kobyłecka

Wpływ treningu z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej na kontrolę równowagi ciała / The impact of training on the stabilometric platform on the control of the trunk

Piotr Gawda, Piotr Majcher, Robert Rojewski, Anna Krawczyńska

Ocena wpływu gorsetu korekcyjnego na utrzymanie statycznej równowagi ciała u młodocianych ze skoliozą / The impact of the corrective brace to maintain static equilibrium of the body in adolescents with scoliosis

Krzysztof Graff, Justyna Terebińska, Adrian Ligaj, Agata Świst

Efektywność turnusu rehabilitacyjnego na spadek masy ciała pacjentów z otyłością prostą. Doniesienia wstępne / The effectiveness of rehabilitation treatment for weight loss in patients with simple obesity

Igor Grygus, Angela Nohas

Recourses Use Modern aspects of physical rehabilitation of patients with

rheumatoid arthritis / Nowoczesne aspekty rehabilitacji pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Zuzana Hudáková, Marina Srpoňová

Scoliosis and rehabilitation at scoliosis / Rehabilitacja chorych ze skoliozą

Bożenna Karczmarek-Borowska, Teresa Pop

Żywienie i aktywność fizyczna w profilaktyce nowotworów złośliwych (wytyczne American Cancer Society z 2012 roku) / Nutrition and physical activity in the prevention of malignant tumors (guidelines of American Cancer Society in 2012)

Jerzy E. Kiwerski

Kompleksowe leczenie uszkodzeń nerwów obwodowych kończyny górnej / Comprehensive treatment of lesions of the upper limb peripheral nerves

Szymon Krupnik, Grzegorz Puzio, Izabela Staszczak-Gawełda, Agnieszka Stopa, Joanna Czesak, Marek Żak

Ocena sprawności funkcjonalnej i zagrożenia upadkami u osób starszych z użyciem rożnych narzędzi badawczych / Assessment of functional capabilities and risk of falls in the elderly using a variety of research instruments

Włodzisław Kuliński

Zespoły bólowe kręgosłupa – problemy w diagnostyce i leczeniu / Spinal pain syndrome – diagnostic and therapeutic problems

Włodzisław Kuliński

Fizykoterapia u chorych z wszczepionym układem stymulującym serca /

Physical therapy in patients with an implanted cardiac pacemaker

Tomasz Maicki, Rafał Trąbka, Agata Pawełczyk, Wojciech Szwarczyk, Ewa Górna

PNF concept in aspect of treatment of patient with orthopedic disorders in the foot / Koncepcja PNF w aspekcie leczenia pacjentów z zaburzeniami ortopedycznymi w stopie

Anna Matlęga, Jolanta Stępowska, Krzysztof Graff

Wpływ asymetrii niemowlęcej na wskaźniki POTSI i ATSI u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – doniesienia wstępne / The influence of infant asymmetry on parameters of POTSI and ATSI children in the preschool and early school – preliminary results

Serhiy Nyankovskyy, Oleg Shadrin, Viktorija Klimenko, Dmytro Dobryanskyy, Olena Ivakhnenko, Marta Iatsula, Marjana Javorska

Nutritional deficiencies in children of the first 3 years of life in Ukraine /

Braki żywieniowe u dzieci w pierwszych trzech latach życia na Ukrainie

Józef Opara

Nowe metody rehabilitacji poudarowej wykorzystujące zjawiska plastyczności mózgu / New methods of rehabilitation post-stroke using mechanisms of plasticity of the brain

Anna Opoka-Trela, Anna Bejster, Katarzyna Kobaka, Ludwika Sadowska

Wpływ hipoterapii na rozwój psychoemocjonalny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / The Effect of hippotherapy on psychoemotional development of children with cerebral palsy

Teresa Pop, Agata Kuźniar, Marta Szeliga, Elżbieta Wieliczko, Joanna Lech

Wpływ rehabilitacji na funkcję lokomocji u pacjentów po przebytym udarze mózgu / Impact on the function of locomotion rehabilitation in patients after stroke

Teresa Pop, Joanna Lech, Aleksandra Para, Agata Kuźniar, Joanna Glista, Maria Pabis

Wpływ treningu nordic walking na wydolność krążeniowo-oddechową kobiet po 50 roku życia / The influence of Nordic Walking training on the efficiency of cardiovascular and respiratory systems in women over 50 years old

Teresa Pop, Karolina Gruszczyńska, Agnieszka Wiśniowska, Agnieszka Kukiełka, Dorota Szczygielska

Wartość prognostyczna skali Harrisa w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych / The prognostic value of Harris Hip Score in treatment of coxarthrosis

Małgorzata Rycyk, Dorota Boniek-Poprawa, Marek Maciejewski,

Krzysztof Marczewski

Czy pacjenci z grupy 80+ odnoszą największe korzyści z rehabilitacji? / Do patients over 80 years benefit most from rehabilitation?

Marina Srpoňová, Zuzana Hudáková

Modified lymph massage as a part of rehabilitation after ankle injury / Masaż limfatyczny zmodyfikowany w ramach rehabilitacji po kontuzji kostki

Peter Takáč, Anna Kubincová

ICF WHO classification in clinical evaluation of pulmonary rehabilitation /Klasyfikacja ICF w klinicznej ocenie rehabilitacji oddechowej

Paweł Trela, Ludwika Sadowska, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Łukasz Przygoda, Anna Bejster

Wpływ długotrwałej hipoterapii na rozwój ruchowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Long-term impact of hippotherapy on motor development of children with cerebral palsy

Edward Walczuk

Analiza wskaźników niepełnosprawności w przypadku raka gruczołu mlekowego i określenie potrzeby przeprowadzenia zabiegów rehabilitacji medycznej / Analysis of indicators of disability in the case of mammary cancer and determine the need for medical rehabilitation treatments

Agnieszka Wiśniowska, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska

Styl życia a występowanie dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym u osób w wieku 40–50 lat / Lifestyle and the occurrence of pain in the lumbar-sacral in people aged 40–50 years

Katarzyna Włodyka, Romuald Włodyka, Teresa Pop, Heiner Austrup, Justyna Leszczak

Samoocena stanu zdrowia i aktywności fizycznej osób starszych / Self-evaluation of medical condition and physical activity of elderly people

Wiesław Wojtanowski, Agnieszka Jankowicz-Szymańska

Motoryczność osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zdrowych / Motor fitness among people with mental handicap and healthy people

Marta Wolanin, Rafał Sapuła, Adam Topolski, Antoni Wolanin, Krzysztof Marczewski

Skala zaburzeń poznawczych wśród osób starszych rehabilitowanych z powodu zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa – doniesienia wstępne / Scale of cognitive disorders among persons after rehabilitation due to low back pain – preliminary reports

Marek Woszczak, Karolina Matusik, Marcel Kotkowski

Ocena stanu wysklepienia stop u dzieci ze środowisk wiejskich / Assessment of foot arch in children from rural areas

 

 

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka
Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka
Prawo natury – naturalne w świetle historii i kultury. Wybrane zagadnienia
Prawo natury – naturalne w świetle historii i kultury. Wybrane zagadnienia
Kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży w nauczaniu umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce
Kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży w nauczaniu umiejętności techniczno-taktycznych w koszykówce
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl