ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju 21,00zł

Autor: Grzegorz Grzybek

ISBN: 978-83-7338-105-4

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 176

Format: A5

Oprawa: twarda

Cena: 21,00 zł (z VAT)

 

   

    Książka ma za zadanie wskazać istotne elementy wychowania do małżeństwa w odniesieniu do etosu życia. Dlaczego wychowanie do małżeństwa łączyć z etosem życia? Osoby decydujące się na małżeństwo mają swoje ideały i oczekiwania względem związku, który zamierzają zawrzeć. Właśnie ideały i oczekiwania stoją u podstaw życiowego etosu.

    Podstawowa teza publikacji opiera się na założeniu, że kobieta i mężczyzna posiadają odmienne etosy życiowe, które w małżeństwie muszą się spotkać. Od jakości owego spotkania i jakości owych etosów zależy trwałość i szczęśliwość pożycia małżeńskiego. Wychowanie do małżeństwa powinno przede wszystkim obejmować właściwie ukształtowane etosy życiowe. Warto podkreślić, że autor w refleksji naukowej odwołuje się do autorskiej teorii etyki rozwoju, potwierdzając jej szerokie możliwości aplikacyjne.

 

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza
Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza
Etyka rozwoju a wychowanie
Etyka rozwoju a wychowanie
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993–2002
Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993–2002
Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie
Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie
Społeczne i etyczne wymiary przemian w zmodernizowanym społeczeństwie
Społeczne i etyczne wymiary przemian w zmodernizowanym społeczeństwie
Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki
Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki
Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno - społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831–1863)
Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno - społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831–1863)
Człowiek – społeczeństwo – źródło
Człowiek – społeczeństwo – źródło
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl