ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Człowiek – społeczeństwo – źródło 67,20zł

Redakcja naukowa: Szczepan Kozak, Dariusz Opaliński, Janusz Polaczek, Szymon Wieczorek, Wioletta Zawitkowska

ISBN: 978-83-7996-114-6

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 814

Format: B5
Oprawa: twarda

Cena: 67,20 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

PROFESOR JADWIGA HOFF – ŻYCIE I DZIEŁO

 

CZŁOWIEK

Michał Podrazik – Z dziejów archaicznych Aten: Alkmeonidzi wśród eupa­trydów

Jerzy Horwat – Kilka uwag na temat genealogii Przemyślidów opawskich

Włodzimierz Bonusiak – Honorata Łukasiewicz (1837–1897)

Andrzej Meissner – Henryk Stroka (1839–1896), ps. Piccolo – pedagog, poeta, ani­mator życia kulturalnego w Rzeszowie

Kazimierz Karolczak – Z apteki do fabryki. Zapomniana kariera Michała Lud­wika Dobrowolskiego (1853–1929)

Sabina Rejman – Teatralne przedstawienia amatorskie na cele dobroczynne orga­nizowane przez Klementynę Arvayową w latach 1893–1899 w Rzeszowie

Stanisław Pijaj – Nie tylko Maria Dulębianka. Uwagi na temat praw wyborczych kobiet w monarchii habsburskiej i korzystania z nich

Joanna Dufrat – Buntowniczka w sejmie. Parlamentarna aktywność Zofii Mora­czewskiej (1873–1958)

Maria Ewa Ożóg – Bruno Gruszka w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej (1922–1927)

Tomasz Pudłocki – Pierwsze stypendystki Fundacji Kościuszkowskiej z Polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki (1925–1939)

Halina Parafianowicz – O Amerykankach na Pograniczu i mitycznym Zachodzie słów kilka

 

SPOŁECZEŃSTWO

Piotr Berdowski – Kilka uwag na temat infirmitas mulierum i ekonomicznej aktyw­ności kobiet w starożytnym Rzymie         

Alicja Szymczakowa – Wójtowie sieradzcy do końca XVI w.

Beata Lorens – Zasady zachowania i kontakty towarzyskie bazylianów w połud­niowo-wschodniej Rzeczypospolitej w II połowie XVIII w.

ks. Sławomir Zabraniak – Za klasztornym murem. Kobiety w klasztorze bernar­dy­nek w Wieluniu (do 1793 r.)

Zdzisław Budzyński–Nietypowe związki. Próba określenia specyficznej roli kobiet w środowisku polsko-ruskiego pogranicza na przełomie XVIII i XIX w.

ks. Stanisław Nabywaniec, Damian Grzegorz Knutel – Łemkowie – lud pra­wo­sławny czy prawowierny?

Agnieszka Kawalec – Międzyzaborowe kontakty historyków (1795–1831)

Danuta Pustelak – Organiści kościelni w diecezji przemyskiej obrządku łaciń­skiego w czasach zaborów – funkcje i pozycja społeczna

Andrzej Kazimierz Banach – Kilka uwag na temat inteligencji pochodzenia chłop­skiego z czasów autonomii galicyjskiej na przykładzie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jolanta Kamińska-Kwak – Życie kulturalne i towarzyskie Przemyśla w latach autonomii Galicji

Jolanta Wąsacz-Krztoń – Z tradycji muzycznych Rzeszowa u schyłku XIX i w I połowie XX w. (do 1944 r.)

Daniel Reniszewski – Wokół obchodów rocznic patriotycznych w Łańcucie w II połowie XIX w.

Grażyna Wyder – Sytuacja prawna kobiet w Wielkim Księstwie Poznańskim w XIX i początkach XX w.

Teresa Kulak – „Kumy”. Tajemnicza organizacja kobiet w Warszawie z lat po­wsta­nia styczniowego 1863–1864

Tadeusz Stegner – „Jedzie pociąg z daleka”. Mieszkańcy ziem polskich wobec rozwoju linii kolejowych w XIX w.

Jerzy Kuzicki – Oszuści są wśród nas. Problem awansów i odznaczeń wojsko­wych emigracji polistopadowej

Paweł Grata – Problemy macierzyństwa, dzieci i młodzieży w systemie opieki społecznej Drugiej Rzeczypospolitej

Irena Kozimala – Struktura organizacyjna Zarządu Okręgu Lwowskiego Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918–1939

Łukasz Tomasz Sroka – Przygotowania Żydów polskich migrujących do Erec Israel od schyłku XIX w. do wybuchu II wojny światowej

Wojciech Kwieciński – Praca przymusowa Polek w Trzeciej Rzeszy. Wybrane aspekty zagadnienia na przykładzie regionu bielefeldzkiego

 

ŹRÓDŁO

Szymon Wieczorek – Święty porzuca biskupstwo, a biograf go tłumaczy. Z badań nad warsztatem pisarskim twórcy Vita prior sancti Adalberti

Anna Pobóg-Lenartowicz – Kobiety w „Żywocie większym św. Jadwigi”

Dariusz Opaliński – „Do wiadomości współziomków moich”.  Krasińskiego rady dla podróżnych

Ewa Ihnatowicz – Tajemnice Nalewek. Funkcjonalizacja konwencji przewodnika po mieście w polskiej powieści tajemnic końca XIX w. Studium przypadku

Agnieszka Janiak-Jasińska – Ogłoszenia oferujące pracę w prasie polskiej prze­łomu XIX i XX w.  Uzupełnienie dotychczasowych rozważań

Elżbieta Biesiadecka – Tadeusz Kościuszko i insurekcja 1794 r. w kalendarzach galicyjskich doby autonomicznej (do 1914 r.)

Joanna Kordzikowska–Austriacki spis ludności miasta Rzeszowa z 1890 r. jako źródło do badań nad historią kobiet

Agnieszka Chlebowska – Rola odznaczeń dla kobiet w monarchii pruskiej w XIX w. (1814–1918). Zarys problematyki

Katarzyna Sierakowska – Kobiecy dokument osobisty z czasów I wojny świato­wej jako źródło historyczne

Barbara Kubis – Refleksje nad literaturą dokumentu osobistego jako źródłem historycznym.  Jej znaczenie w badaniach i edukacji historycznej

Mariola Hoszowska – Kobiety w twórczości Kazimierza Hartleba (1886–1951)

Andrzej Szwarc – Portrety zbiorowe dziewiętnastowiecznych Polaków w nowszej historiografii. Uwagi dyskusyjne

Adrian Uljasz – Obraz Galicji w twórczości epickiej Michała Bałuckiego

Stanisław Kryński – „Spokojne lata pod zaborem”. Galicja autonomiczna a „pol­ska sprawa” w prozie Andrzeja Stojowskiego i Kazimierza Brandysa

Jan Pisuliński – Korespondencja między Stanisławem Łosiem a Osypem Naza­ru­kiem. Przyczynek do relacji polsko-ukraińskich w okresie między­wojennym

Andrzej Bonusiak, Edyta Czop – „Dziennik Krymski” Stowarzyszenia Polaków na Krymie. Ogólna charakterystyka tytułu

Janusz Polaczek – Czar pięknych generałów. Źródła ikonograficzne podglądane spod piedestału – wariacje na temat

Szczepan Kozak – Między fiszką a tabletem. Warsztat historyka w dobie cyfryzacji

 

VARIA

Janusz Bieniak – Proces o wójtostwo miasta Kowala w 1425 r.

Jan Szymczak – „Ziemia polska słodka miodami”

Roman Pelczar – Baza lokalowa szkół parafialnych w łacińskiej diecezji prze­myskiej w XVII i XVIII w.

Stanisław Gajewski – Ustrój Rosji w świetle programu Stronnictwa Konstytu­cyjno-Katolickiego na Litwę i Białoruś (1906)

Tomasz Gąsowski – Polska „wyobrażona”. Dziewiętnastowieczne wizje tery­to­rium Polski

Bohdan Stanisław Ryszewski – Polski dwór ziemiański w ujęciu historyka

Zofia Chyra-Rolicz – Lider społeczny dawniej i dziś

Jerzy Maternicki – Złote lata lwowskiego studium historycznego. Oferta pro­gramowa w zakresie nauk pomocniczych, metodologii i historii historio­grafii (1892/93 – 1913/14)

Henryka Duczkowska-Moraczewska, Halina Robótka – Początki Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. O miejscu ważnym w życiu każdego studenta i pracownika naukowego

Wojciech Łysiak – Bezlitosny Bałtyk i tragedia Trzęsacza

Regina Renz – Międzywojenne miasteczko polsko-żydowskie jako zjawisko kul­tu­rowo-obyczajowe  

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
Non omnis moriar, Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach
Non omnis moriar, Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach
Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia
Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia
Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe
Polska – Słowacja – Ukraina. Trójpogranicze wielokulturowe
Muzykowanie w przedszkolu. Teoria i praktyka
Muzykowanie w przedszkolu. Teoria i praktyka
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Bezpieczeństwo żywności
Bezpieczeństwo żywności
„Swoja i obca”. Twórczość literacka Danuty Ireny Bieńkowskiej
„Swoja i obca”. Twórczość literacka Danuty Ireny Bieńkowskiej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl