ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne 23,10zł

Redaktorzy: Kazimierz Szmyd, Andrzej Garbarz, Zofia Frączek, Barbara Skoczyńska-Prokopowicz

ISBN: 978-83-7996-078-1

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 294

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 23,10 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

Contents

Wprowadzenie. Pierwsze doświadczenia i wnioski

 

Część I

AKSJOLOGICZNE I SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA

Kazimierz Szmyd, Hubert Sommer, Edukacja wobec zmiany antropologicznej i cywiliza-cyjnej – zagrożenia i szanse rozwoju

Zofia Frączek, Człowiek w społeczeństwie globalnym – wychowanie do wartości wciąż aktualne

Liudmyla Pelekh, Axiological components in teacher professiogram in Ukraine and Poland

Michaił S. Janickij, Andrej W. Seryj, Jurii W. Pelekh, The peculiarities of personality in time perspective, depending on directions of various value systems

Andrzej Garbarz, Problem eutanazji jako jeden z dylematów bioetycznych w edukacji (Według wypowiedzi studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego)

 

Część II

RODZINA I SZKOŁA – WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI

Jan Szmyd, Szkoła i myśl pedagogiczna w „ponowoczesności” – konteksty cywilizacyjne i społeczne

Sławomir Cudak, System wartości w życiu rodziny

Beata Romanek, Jakim językiem o rodzinie mówi współczesna młodzież?

Ewa Markowska, O dewaluacji znaczenia instytucji małżeństwa w społeczeństwie ponowoczesnym

Małgorzata Papier, Zjawisko wagarowania wśród uczniów szkół gimnazjalnych – raport z badań

 

Część III

PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Małgorzata Marmola, Anna Wańczyk-Welc, Psychologiczne korzyści wynikające z realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Teresa Piątek, Kierowanie klasą szkolną – kreowanie poczucia sprawstwa

Dominik Borawski, Dialogowe techniki wspomagania rozwoju mądrości

 

Część IV

UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH

Anna Englert-Bator, Anna Wołpiuk-Ochocińska, Rozwój kompetencji indywidualnych i zawodowych nauczyciela akademickiego w perspektywie nowych wymagań edukacyjnych

Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w opinii studentów

Małgorzata Stec, Szkolnictwo wyższe w Polsce w opinii młodzieży studenckiej

Magda Urbańska, Wyższe Kursy dla Kobiet – początki kształcenia uniwersyteckiego kobiet w Polsce

Monica Salassa, Diventare un „professionista riflessivo”: sperimentazione di un modello di riflessione pedagogica condivisa con studenti di corsi master

Rebeca Soler Costa, Educational practices in the university. A study in the Teacher Training Masters for Teachers of the University of Zaragoza

Jürgen Hartwig, Role der Universitäten und Hochschulen in der Enwicklung eines Leitbildes in Praxis und Ausbildung Bürgernahe Verwaltung und Bürgerkommune

Martina Cichá, Etyka polityczna w perspektywie odpowiedzialności globalnej

 

Nota o autorach

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 2: Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 2: Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl