ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, oprawa twarda 27,30zł

Autor: Jerzy Kitowski

ISBN: 978-83-7996-156-6

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 238

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 27,30 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Metody dyskryminacyjne w krajowej literaturze przedmiotu – kwestie kontrowersyjne i polemiczne

1.2. Czy zagraniczne modele dyskryminacyjne zachowują wiarygodność w polskich uwarunkowaniach gospodarczych?

1.3. Okres zachowania wiarygodności diagnostycznej przez metody dyskryminacyjne

1.4. Modele dyskryminacyjne a specyfika branżowa badanych przedsiębiorstw

1.5. Próba unifikacji terminologicznej wskaźników analizy finansowej

2. Metodyczne aspekty konwersji bilansu i rachunku wyników do celów analitycznych

3. Metodyczne aspekty konstrukcji wskaźników analizy finansowej

3.1. Niekonsekwencje metodyczne i terminologiczne w konstrukcji wskaźników płynności finansowej

3.1.1. Niekonsekwencje w klasyfikacji wskaźników płynności finansowej

3.1.2. Niekonsekwencje terminologiczne wskaźników płynności finansowej

3.1.3. Niekonsekwencje definicyjne wskaźników płynności finansowej  

3.1.4. Niekonsekwencje i kontrowersje interpretacyjne wskaźników płynności finansowej

3.2. Niekonsekwencje metodyczne i terminologiczne w konstrukcji wskaźników aktywności (sprawności gospodarowania)

3.3. Niekonsekwencje metodyczne i terminologiczne w konstrukcji wskaźników rentowności

3.4. Niekonsekwencje metodyczne i terminologiczne w konstrukcji wskaźników zadłużenia

4. Metoda Edwarda Altmana i jej modyfikacje

4.1. Metoda E. Altmana w krajowej literaturze przedmiotu – kontrowersje i kwestie sporne

4.2. Model Z–Score

4.3. Model Z’–Score

4.4. Model EM–Score

4.5. Modyfikacje modelu Altmana w literaturze zagranicznej

4.6. Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń metody E. Altmana

4.6.1. Błędy i uproszczenia w konstrukcji pierwszej zmiennej modelu

4.6.2. Błędy i uproszczenia w konstrukcji drugiej zmiennej modelu

4.6.3. Błędy i uproszczenia w konstrukcji trzeciej zmiennej modelu

4.6.4. Błędy i uproszczenia w konstrukcji czwartej zmiennej modelu

4.6.5. Błędy i uproszczenia w konstrukcji piątej zmiennej modelu

4.6.6. Przykłady błędów w funkcji dyskryminacyjnej

4.6.7. Błędy i uproszczenia w wysokości progów niezagrożonej kondycji finansowej

4.6.8. Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń metody E. Altmana w literaturze zagranicznej

4.6.9. Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń metody E. Altmana w przykładach rozwiązań

4.6.10. Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń modelu ZETA Score

4.6.11. Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń modelu Altmana występujące w netografii

5. Metoda Elżbiety Mączyńskiej (Otto Jacobsa)

6. Metoda INE PAN

7. Metoda Jerzego Gajdki i Daniela Stosa

8. Metoda Doroty Hadasik

9. Metoda Artura Hołdy

10. Metoda Dariusza Wierzby

11. Metoda Mirosława Hamrola, Bartłomieja Czajki i Macieja Piechockiego

12. Metoda Małgorzaty Tymoszuk

13. Próby uwzględnienia specyfiki branżowej w modelach dyskryminacyjnych

13.1. Modele Roberta Jagiełło

13.1.1. Model dyskryminacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora „przemysł”

13.1.2. Model dyskryminacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z  sektora „budownictwo”

13.1.3. Model dyskryminacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z  sektora „handel”

13.1.4. Model dyskryminacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z  sektora „transport”

13.1.5. Model dyskryminacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora „usługi”

13.2. Model Katarzyny Wardzińskiej

13.3. Model Feliksa Wysockiego i Agnieszki Kozery

13.4. Model Marty Sukiennik

14. Próba uwzględnienia w modelach dyskryminacyjnych uwarunkowań makroekonomicznych i regionalnych działalności przedsiębiorstwa – modele Małgorzaty Kasjaniuk

14.1. Modele kondycji ekonomiczno-finansowej dla małych przedsiębiorstw w województwie lubelskim

14.2. Modele kondycji ekonomiczno-finansowej dla małych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim

15. Próby weryfikacji wiarygodności diagnostycznej omówionych modeli dyskryminacyjnych

16. Zakończenie

17. Literatura

18. Spis tabel i rycin

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki
Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki
Oswajanie nowoczesności. Poezja i krytyka Zbigniewa Bieńkowskiego
Oswajanie nowoczesności. Poezja i krytyka Zbigniewa Bieńkowskiego
Wybrane problemy seksualności więźniów, w serii: Patologia społeczna
Wybrane problemy seksualności więźniów, w serii: Patologia społeczna
„Swoja i obca”. Twórczość literacka Danuty Ireny Bieńkowskiej
„Swoja i obca”. Twórczość literacka Danuty Ireny Bieńkowskiej
Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia i sztuka
Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia i sztuka
Tożsamość, organizacja i eschatologia w perspektywie humanistycznej
Tożsamość, organizacja i eschatologia w perspektywie humanistycznej
Muzykowanie w przedszkolu. Teoria i praktyka
Muzykowanie w przedszkolu. Teoria i praktyka
Wanda Siemaszkowa i jej teatr
Wanda Siemaszkowa i jej teatr
Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX w. Wybrane zagadnienia
Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX w. Wybrane zagadnienia
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl