ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą 5,25zł

Redaktorzy: Jan Kida, Lubow R. Wovk

 

ISBN:  83-7338-060-4

Rok wydania: 2002

Format: B5

Liczba stron: 304

Cena: 5,25 zł (z VAT)

 


Zgromadzone w książce artykuły zostały przedstawione na międzynarodowej konferencji naukowej pt. “Konteksty kulturowe w edukacji językowej w Polsce, na Słowacji i Ukrainie”, zorganizowanej przez Zakład Podstaw Edukacji Polonistycznej Instytutu Pedagogiki WSP w Rzeszowie 23–24 września 2000 roku. Autorzy tekstów zaprezentowali dotychczasowy dorobek teoretyczny, założenia programowe współczesnej integracji edukacji językowej i kulturalnej oraz własne doświadczenia i eksperymenty pedagogiczne. Praca obejmuje 4 zasadnicze części: Sztuka a edukacja językowa, Kształcenie języka polskiego za granicą, Język jako narzędzie kulturowej komunikacji, Kulturowe aspekty w dydaktyce nauczania języków obcych. Teksty opublikowane są w językach: polskim, litewskim i ukraińskim.
 

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Musica Galiciana, t.  9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi
Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Struktura procesu kształcenia matematycznego, cz. 1
Problemy współczesnej dydaktyki techniki
Problemy współczesnej dydaktyki techniki
Myśl, słowo i milczenie. Wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej
Myśl, słowo i milczenie. Wokół zagadnień świadomości literackiej i praktyki twórczej
Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej
Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej
Prace Humanistyczne, nr 6
Prace Humanistyczne, nr 6
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl