ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą 5,25zł

Redaktorzy: Jan Kida, Lubow R. Wovk

 

ISBN:  83-7338-060-4

Rok wydania: 2002

Format: B5

Liczba stron: 304

Cena: 5,25 zł (z VAT)

 


Zgromadzone w książce artykuły zostały przedstawione na międzynarodowej konferencji naukowej pt. “Konteksty kulturowe w edukacji językowej w Polsce, na Słowacji i Ukrainie”, zorganizowanej przez Zakład Podstaw Edukacji Polonistycznej Instytutu Pedagogiki WSP w Rzeszowie 23–24 września 2000 roku. Autorzy tekstów zaprezentowali dotychczasowy dorobek teoretyczny, założenia programowe współczesnej integracji edukacji językowej i kulturalnej oraz własne doświadczenia i eksperymenty pedagogiczne. Praca obejmuje 4 zasadnicze części: Sztuka a edukacja językowa, Kształcenie języka polskiego za granicą, Język jako narzędzie kulturowej komunikacji, Kulturowe aspekty w dydaktyce nauczania języków obcych. Teksty opublikowane są w językach: polskim, litewskim i ukraińskim.
 

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Musica Galiciana, t.  9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Musica Galiciana, t. 9: Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich
Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi
Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Wzorce ruchowe utworów dla dzieci
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych
Dydaktyka Informatyki nr 8/2013. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się
Dydaktyka Informatyki nr 8/2013. Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się
Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Filiacje, dialogi, spór z tradycją. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej
Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej
Prace Humanistyczne, nr 6
Prace Humanistyczne, nr 6
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl