ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Oswajanie nowoczesności. Poezja i krytyka Zbigniewa Bieńkowskiego 31,50zł

Autor: Elżbieta Mazur

ISBN: 978-83-7996-139-9

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 434

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 31,50 zł (z VAT)

 

 

 

Wstęp

Rozdział I

Szkic do portretu

1. Uwagi o biografii

2. Między słowem a milczeniem

3. Literackie przyjaźnie

4. „Bieńkowscy od świętej Muzy”

5. Dyskusje i polemiki, czyli dwugłos krytyczny

Rozdział II

Wobec tradycji

1. Kategoria tradycji a poezja nowoczesna

2. U źródeł poezji

2.1. Juwenilia, czyli między autentyzmem a wyobraźnią surrealną

3. Doświadczenie poezji a doświadczenie historii

4. Bezwzględność historii czy kompleks „ocalonego”? Wobec Różewicza

5. Echa katastrofizmu i czas apokalipsy

6. Różewiczowski „ocalony”

7. Wobec Przybosia

Rozdział III

„Moje narzędzie – wyobraźnia, słowo”

1. W kręgu tendencji wyobraźniowych

2. Wyobraźnia kreacyjna

3. Przestrzeń i czas

4. „Moje wierszopisanie”

4.1. W stronę lingwizmu, czyli poeta „słowiarz”

4.2. Poemat prozą

Rozdział IV

„Tak dalece niepojęta” nieskończoność. Problematyka filozoficzna

1. Introdukcja

2. Poezja a filozofia

3. Nawiązania do jońskiej filozofii przyrody

4. Dualizm poezji

5. Dialog w poezji

5.1. Ja – nieskończoność. Wobec Leśmiana

5.2. Filiacje z egzystencjalizmem

6. „Czekam, by się wyczerpał opór czasu”. Wobec niewyrażalnego

7. Bieńkowski jako poeta filozoficzny – podsumowanie

Rozdział V

„Kocham literaturę miłością anachroniczną”. O krytyce i esejach

1. Dyskurs krytyczny Bieńkowskiego (rekonesans)

1.1. O modelu krytyki tradycyjnej

1.2. Miejsce Bieńkowskiego-krytyka

1.2.1. Nawiązanie do wczesnomodernistycznego myślenia o literaturze

1.3. Tematy, gatunki, problematyka

2. Szkice o literaturze zachodniej

2.1. Linia francuska w polskiej krytyce literackiej

2.1.1. O francuskiej prozie (egzystencjalnej)

2.2. Z Notatnika amerykańskiego

3. Eseje o poezji (i sztuce)

3.1. „Ćwierć wieku intymności”

4. „Ziemia pamięci”, czyli o literaturze kresowej

5. Metafory w krytyce Bieńkowskiego

Z dedykacji (glosa)

Zakończenie

Wykaz skrótów

Nota bibliograficzna

Bibliografia

Indeks nazwisk

Summary

Résumé

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
System ochrony praw człowieka w RP
System ochrony praw człowieka w RP
Wybrane problemy seksualności więźniów, w serii: Patologia społeczna
Wybrane problemy seksualności więźniów, w serii: Patologia społeczna
Rzeczy mniejsze. Dysformia i fiasko: semi-peryferyjne formy kultury
Rzeczy mniejsze. Dysformia i fiasko: semi-peryferyjne formy kultury
Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym
Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym
Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia i sztuka
Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia i sztuka
W poszukiwaniu rozumienia bytu społecznego człowieka. Filozofia polska końca XIX wieku i w XX stuleciu
W poszukiwaniu rozumienia bytu społecznego człowieka. Filozofia polska końca XIX wieku i w XX stuleciu
Społeczne i etyczne wymiary przemian w zmodernizowanym społeczeństwie
Społeczne i etyczne wymiary przemian w zmodernizowanym społeczeństwie
Obszary wsparcia rodziny w doświadczeniu lokalnym
Obszary wsparcia rodziny w doświadczeniu lokalnym
Muzykowanie w przedszkolu. Teoria i praktyka
Muzykowanie w przedszkolu. Teoria i praktyka
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl