ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Wybrane problemy seksualności więźniów, w serii: Patologia społeczna 12,60zł

redakcja naukowa: Maria Łukaszek

ISBN: 978-83-7996-170-2

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 114

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 12,60 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

Wprowadzenie (Maria Łukaszek)

ROZDZIAŁ I

Życie seksualne w więzieniu: refleksje ogólne (Mieczysław Radochoński)

1. Wstęp

2. Proces prizonizacji

3. Relacje seksualne między więźniami

4. Badania seksualności więźniów

ROZDZIAŁ II

Doświadczenia przemocy seksualnej mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności

(Maria Łukaszek)

1. Wstęp

2. Założenia metodologiczne badań

3. Więźniowie – niepełnoletnie ofiary przemocy seksualnej

4. Mężczyźni jako agresorzy seksualni w relacjach z żonami i partnerkami życiowymi

5. Więźniowie jako ofiary przemocy seksualnej na terenie zakładów karnych

6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ III

Poglądy osób odbywających karę pozbawienia wolności wobec wybranych aspektów

homoseksualności (Dorota Pstrąg)

1. Wstęp

2. Zakład karny jako czynnik socjalizacji kształtujący postawy społeczne

3. Zachowania homoseksualne w podkulturze więziennej

4. Założenia metodologiczne badań empirycznych, dotyczących opinii osób pozbawionych

wolności na temat homoseksualności

5. Homoseksualność w opiniach osób odbywających karę pozbawienia wolności – wyniki

badań empirycznych

6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV

Pedofilia jako dewiacja indywidualna i społeczna – terapia i profilaktyka

(Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz)

1. Wstęp

2. Pedofilia jako dewiacja indywidualna

3. Społeczny wymiar pedofilii

4. Postępowanie ze sprawcami przestępstw seksualnych wobec dzieci

5. Profilaktyka przestępstw seksualnych wobec dzieci

6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ V

Perspektywy leczenia i terapii pedofilów po odbyciu kary pozbawienia wolności

(Zdzisław Majchrzyk, Przemysław Cynkier)

1. Definicja pedofilii

2. Skuteczność leczenia

3. Zmiany w unormowaniach prawnych

4. Kwalifikacja prawna czynów

5. Rodzaje zakładów

6. Leczenie

7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ VI

Rola treningu empatii w procesie terapii sprawców przestępstw seksualnych

(Rafał Rutkowski, Wojciech Sroka)

1. Wstęp

2. Zdolność do empatii wśród sprawców przestępstw seksualnych

3. Trening empatii w terapii sprawców przestępstw seksualnych

4. Procedura badania zmian w zakresie empatii

5. Studium przypadku. Ocena poziomu empatii – analiza listu

6. Uwagi krytyczne do treningu empatii

7. Podsumowanie

Notki o autorach


 

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
Głos-Język-Komunikacja 3
Głos-Język-Komunikacja 3
Piłka ręczna, wyd. III zmienione
Piłka ręczna, wyd. III zmienione
Badania wybranych właściwości fizycznych płodów rolnych oraz tekstury produktów mięsnych
Badania wybranych właściwości fizycznych płodów rolnych oraz tekstury produktów mięsnych
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl