ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filologie obce » Filologia rosyjska »
Ot A do JA. Nauczanie języka rosyjskiego od podstaw na studiach rusycystycznych 18,90zł

Autor: Katarzyna Buczek

ISBN 978-83-7996-152-8

Rodzaj publikacji: podręcznik

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 216

Format: A5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

Wprowadzenie

R o z d z i a ł 1

Specyfika pracy z grupami rozpoczynającymi naukę języka rosyjskiego od

podstaw – wybrane zagadnienia

1.1. Etap początkowy w nauczaniu/uczeniu się języka obcego

1.2. Profil studenta rusycysty

1.3. Organizacja pracy na zajęciach PNJR w grupach rozpoczynających naukę

języka rosyjskiego od podstaw

R o z d z i a ł 2

Teoretyczne przesłanki tworzenia programów nauczania

2.1. Cele kształcenia

2.2. Program nauczania

2.3. Dobór i układ treści programowych

R o z d z i a ł 3

Autorski program nauczania przedmiotu praktyczna nauka języka rosyjskiego

na studiach rusycystycznych na pierwszym roku w grupach rozpoczynających

naukę języka od podstaw

3.1. Program nauczania PNJR

3.2. Minimum leksykalne i kategorie semantyczne

R o z d z i a ł 4

Metodyka pracy na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego w grupach

rozpoczynających naukę języka od podstaw

4.1. Praca nad materiałem językowym

4.1.1. Praca nad alfabetem

4.1.2. Metodyka pracy nad materiałem gramatycznym

4.1.3 Metodyka pracy nad materiałem leksykalnym

4.2. Praca nad kształtowaniem sprawności językowych

4.2.1. Kształtowanie sprawności słuchania

4.2.2. Kształtowanie sprawności mówienia

4.2.3. Kształtowanie sprawności czytania

4.2.4. Kształtowanie sprawności pisania

R o z d z i a ł 5

System ćwiczeń ukierunkowanych na kształtowanie umiejętności, nawyków

i sprawności językowych

5.1. Ćwiczenia etapu wstępnego

5.2. Ćwiczenia kursu właściwego

Zakończenie

Literatura

 

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Russkaja litieratura konca XIX-XXI wieka: diałog s tradicjej
Russkaja litieratura konca XIX-XXI wieka: diałog s tradicjej
Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej
Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej
Sowriemiennaja russkaja i ukrainskaja drama w pole intermedialnych strategij
Sowriemiennaja russkaja i ukrainskaja drama w pole intermedialnych strategij
Ruskij jazyk w interkulturnom prostranstwie
Ruskij jazyk w interkulturnom prostranstwie
A Gateway to Translation Theory
A Gateway to Translation Theory
Sowriemiennyj russkij jazyk, cz. 3 (skrypt, dodruk)
Sowriemiennyj russkij jazyk, cz. 3 (skrypt, dodruk)
Academic English Grammar for Polish Students
Academic English Grammar for Polish Students
Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego
Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego
English-Polish and Polish-English Linguodidactic Dictionary
English-Polish and Polish-English Linguodidactic Dictionary
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl