ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Święty Jan Paweł II - pierwszy Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Rzeszowskiego 23,10zł

Redaktor naukowy: Stanisław Nabywaniec

ISBN: 978-83-7996-184-9

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 282

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 23,10zł (z VAT)

 

 

Spis treści

Od redakcji

Odpowiedzi na zaproszenie

Słowo wstępne rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Bp Jan Wątroba

Uniwersytet dziękuje swemu doktorowi honoris causa św. Janowi Pawłowi II

 

Ks. Stanisław Nabywaniec

Otwarcie konferencji

 

Kazimierz Maliszewski

Między mistyką a praktycznym działaniem – wzorce świętości w dobie potrydenckiego katolicyzmu. Próba naszkicowania problemu

 

Abp Mieczysław Mokrzycki

Relacja świadka

 

Ks. Zygmunt Zieliński

Jan Paweł II – trwały ślad pontyfikatu. Między kontestacją a apostolstwem prawdy

 

Ks. Jacenty Mastej

Kościół i eklezjologia św. Jana Pawła II. Zarys problematyki

 

Ks. Piotr Steczkowski

Jan Paweł II jako prawodawca i reformator Kościoła posoborowego

 

Ks. Adam Podolski

Przywrócić sens cierpienia i godność cierpiącego

 

Ks. Janusz Miąso

Antropocentryczno-personalistyczna koncepcja mediów Jana Pawła II
w kontekście rewolucji informacyjnej

 

Kazimierz Ożóg

Karol Wojtyła – Jan Paweł II – mistrz słowa polskiego

 

Waldemar Furmanek

Jan Paweł II nauczyciel i wychowawca

 

Wojciech Błażejewski

Nauczanie Jana Pawła II a kanon kształcenia i wychowania

 

Paweł Boski, Anita Głuszyńska

Jan Paweł II jako prototypowy bohater kultury polskiej. Świętość Jego Osoby
w świetle badań empirycznych

 

Ks. Stanisław Urbański

Świętość człowieka według Jana Pawła II

 

Ryszard Wójtowicz

Inkulturacja – strategia kulturowa Jana Pawła II

 

Krzysztof Bochenek

Filozofia w poszukiwaniu ostatecznego sensu

 

ANEKS

Ks. Stanisław Nabywaniec

Otwarcie wystawy „Błogosławiony Jan Paweł II w fotografiach Adama Bujaka”

Ilustracje

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX w. Wybrane zagadnienia
Służby wywiadowcze jako narzędzie realizacji polityki państwa w XX w. Wybrane zagadnienia
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Dziecko wiejskie podkarpackie
Dziecko wiejskie podkarpackie
Podkarpacie. Studia socjologiczne
Podkarpacie. Studia socjologiczne
Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 9
Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 9
Dwie dekady lokalnego bezrobocia (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu)
Dwie dekady lokalnego bezrobocia (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl