ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki ekonomiczne »
Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa 19,95zł

Autor: Jerzy Kitowski

ISBN: 978-83-7996-156-6

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 238

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 19,95 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Metody dyskryminacyjne w krajowej literaturze przedmiotu – kwestie kontrowersyjne i polemiczne

1.2. Czy zagraniczne modele dyskryminacyjne zachowują wiarygodność w polskich uwarunkowaniach gospodarczych?

1.3. Okres zachowania wiarygodności diagnostycznej przez metody dyskryminacyjne

1.4. Modele dyskryminacyjne a specyfika branżowa badanych przedsiębiorstw

1.5. Próba unifikacji terminologicznej wskaźników analizy finansowej

2. Metodyczne aspekty konwersji bilansu i rachunku wyników do celów analitycznych

3. Metodyczne aspekty konstrukcji wskaźników analizy finansowej

3.1. Niekonsekwencje metodyczne i terminologiczne w konstrukcji wskaźników płynności finansowej

3.1.1. Niekonsekwencje w klasyfikacji wskaźników płynności finansowej

3.1.2. Niekonsekwencje terminologiczne wskaźników płynności finansowej

3.1.3. Niekonsekwencje definicyjne wskaźników płynności finansowej  

3.1.4. Niekonsekwencje i kontrowersje interpretacyjne wskaźników płynności finansowej

3.2. Niekonsekwencje metodyczne i terminologiczne w konstrukcji wskaźników aktywności (sprawności gospodarowania)

3.3. Niekonsekwencje metodyczne i terminologiczne w konstrukcji wskaźników rentowności

3.4. Niekonsekwencje metodyczne i terminologiczne w konstrukcji wskaźników zadłużenia

4. Metoda Edwarda Altmana i jej modyfikacje

4.1. Metoda E. Altmana w krajowej literaturze przedmiotu – kontrowersje i kwestie sporne

4.2. Model Z–Score

4.3. Model Z’–Score

4.4. Model EM–Score

4.5. Modyfikacje modelu Altmana w literaturze zagranicznej

4.6. Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń metody E. Altmana

4.6.1. Błędy i uproszczenia w konstrukcji pierwszej zmiennej modelu

4.6.2. Błędy i uproszczenia w konstrukcji drugiej zmiennej modelu

4.6.3. Błędy i uproszczenia w konstrukcji trzeciej zmiennej modelu

4.6.4. Błędy i uproszczenia w konstrukcji czwartej zmiennej modelu

4.6.5. Błędy i uproszczenia w konstrukcji piątej zmiennej modelu

4.6.6. Przykłady błędów w funkcji dyskryminacyjnej

4.6.7. Błędy i uproszczenia w wysokości progów niezagrożonej kondycji finansowej

4.6.8. Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń metody E. Altmana w literaturze zagranicznej

4.6.9. Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń metody E. Altmana w przykładach rozwiązań

4.6.10. Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń modelu ZETA Score

4.6.11. Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń modelu Altmana występujące w netografii

5. Metoda Elżbiety Mączyńskiej (Otto Jacobsa)

6. Metoda INE PAN

7. Metoda Jerzego Gajdki i Daniela Stosa

8. Metoda Doroty Hadasik

9. Metoda Artura Hołdy

10. Metoda Dariusza Wierzby

11. Metoda Mirosława Hamrola, Bartłomieja Czajki i Macieja Piechockiego

12. Metoda Małgorzaty Tymoszuk

13. Próby uwzględnienia specyfiki branżowej w modelach dyskryminacyjnych

13.1. Modele Roberta Jagiełło

13.1.1. Model dyskryminacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora „przemysł”

13.1.2. Model dyskryminacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z  sektora „budownictwo”

13.1.3. Model dyskryminacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z  sektora „handel”

13.1.4. Model dyskryminacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z  sektora „transport”

13.1.5. Model dyskryminacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora „usługi”

13.2. Model Katarzyny Wardzińskiej

13.3. Model Feliksa Wysockiego i Agnieszki Kozery

13.4. Model Marty Sukiennik

14. Próba uwzględnienia w modelach dyskryminacyjnych uwarunkowań makroekonomicznych i regionalnych działalności przedsiębiorstwa – modele Małgorzaty Kasjaniuk

14.1. Modele kondycji ekonomiczno-finansowej dla małych przedsiębiorstw w województwie lubelskim

14.2. Modele kondycji ekonomiczno-finansowej dla małych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim

15. Próby weryfikacji wiarygodności diagnostycznej omówionych modeli dyskryminacyjnych

16. Zakończenie

17. Literatura

18. Spis tabel i rycin

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2015.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Problemy i zjawiska patologiczne w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym. Studium socjologiczno-kryminalne
Problemy i zjawiska patologiczne w społeczeństwie tradycyjnym i nowoczesnym. Studium socjologiczno-kryminalne
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne, cz. 2: Niedożywienie a zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Zdrowie publiczne, cz. 4: Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej
Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie
Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie
Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji... W kierunku poprawy efektywności pracy
Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji... W kierunku poprawy efektywności pracy
Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym
Zwierzę gospodarskie w aspekcie bioetycznym i technologicznym
Ratownictwo wodne. Wybrane zagadnienia, wyd. II
Ratownictwo wodne. Wybrane zagadnienia, wyd. II
Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, oprawa twarda
Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa, oprawa twarda
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl