ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych 17,85zł

Redaktor naukowy: Krystyna Barłóg

ISBN: 978-83-7996-196-2

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 190

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 17,85 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

 

Część I

Teoretyczne uzasadnienie wsparcia wczesnorozwojowego małego dziecka

 

Janina Wyczesany, Przeszłość a dzień dzisiejszy pedagogiki specjalnej

Henryk Waszkowski, Zarys rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce

Krystyna Barłóg, Teoretyczne uzasadnienia wczesnego wspomagania rozwoju

Izabela Marczykowska, Wsparcie rozwoju małego dziecka w ujęciu systemowym

Alicja Ungeheuer-Gołąb, O terapeutycznych wartościach dzieła literackiego i wynikających

stąd wątpliwościach

 

Część II

Systemowe rozwiązania wsparcia wczesnorozwojowego małego dziecka

 

Danuta Ochojska, Formy wspierania systemu rodzinnego z dzieckiem z niepełnosprawnością

Aneta Lew-Koralewicz, Wspieranie rozwoju małego dziecka z autyzmem w ujęciu stosowanej

analizy zachowania

Alicja Kurasz, Terapia behawioralna w percepcji rodziców dzieci z autyzmem i jej znaczenie

w procesie wczesnego wspomagania rozwoju

Marta Kulasa, Adaptacja rodziców do zaburzeń rozwojowych dzieci z autyzmem i jej znaczenie

dla wczesnego wspomagania rozwoju

 

Część III

Interdyscyplinarne problemy uwarunkowań wsparcia wczesnorozwojowego dziecka

 

Monika Jurczak, Empatia dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej w przedszkolu

ogólnodostępnym

Joanna Leśniak, Wspomaganie rozwoju dziecka – wybrane metody pracy

Mateusz Barłóg, Marlena Stradomska, Stres zawodowy w grupie wolontariuszy klinik medycznych w Lublinie

Dominika Kozdronkiewicz, Agnieszka Moskal, Wspieranie przez rodziców rozwoju dziecka

w wieku przedszkolnym a doświadczenia z własnego dzieciństwa

 

Zakończenie

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych, dodruk
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej
Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej (dodruk)
Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej (dodruk)
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Między naturą a kulturą ogrodu. Krótkie spotkania z historią sztuki ogrodowej
Między naturą a kulturą ogrodu. Krótkie spotkania z historią sztuki ogrodowej
Głos-Język-Komunikacja 3
Głos-Język-Komunikacja 3
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl