ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Optymalizacja punktu temperaturowego i czasu trwania procesu toryfikacji wybranych produktów odpadowych rolniczej produkcji roślinnej 15,75zł

autorzy: Marcin Bajcar, Czesław Puchalski, Bogdan Saletnik, Grzegorz Zaguła, Anna Fabisiak, Karolina Malecka

ISBN 978-83-7996-216-7

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 110

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 15,75 zł (z VAT)

 

na magazynie 12 egz.

 

 

Spis treści

1. Wstęp

2. Przegląd literatury

2.1. Energetyka konwencjonalna i odnawialna

2.2. Energia biomasy

2.2.1. Parametry opisujące biomasę

2.2.2. Sposoby konwersji biomasy

3. Cel badań

4. Metodyka badań

4.1. Obiekt badawczy

4.2. Przygotowanie próbek do badań

4.3. Proces toryfikacji

4.4. Pomiary właściwości biomasy surowej i toryfikatów

4.4.1. Pomiary wilgotności, zawartości popiołu i substancji lotnych

4.4.2. Pomiar zawartości N, C, H, S

4.4.3. Pomiary wartości opałowej

4.4.4. Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu

4.4.5. Analiza podstawowych gazów powstałych w procesie spalania biomasy surowej i toryfikowanej

5. Wyniki badań analitycznych

5.1. Wartość opałowa, skład chemiczny biomasy surowej i toryfikatów

5.2. Analiza ciśnienia wybuchu gazów

5.3. Analiza emisji gazów

6. Wnioski

7. Literatura

8. Aneks

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2016.
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl