ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Psychologia »
Ewolucja – mózg – zachowania społeczne 27,30zł

Autor: Andrzej Łukasik

ISBN: 978-83-7996-162-7
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 316
Format: B5
Oprawa: broszurowa

Cena: 27,30 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Rozdział I

Perspektywa ewolucyjna w psychologii

1.1. Teorie ewolucyjne

1.2. Główne pojęcia współczesnego ewolucjonizmu

1.3. Dziedziny psychologii pokrewne ewolucjonizmowi

1.4. Podsumowanie

 

Rozdział II

Ewolucja społecznego mózgu

2.1. Złożoność procesu ewolucji mózgu

2.2. Ewolucja mózgu naczelnych

2.3. Ewolucja społecznego mózgu

2.4. Podsumowanie

 

Rozdział III

Związek kory przedczołowej z zachowaniami społecznymi

3.1. Kora przedczołowa a funkcje wykonawcze

3.2. Funkcje wykonawcze a zachowania społeczne – podłoże neuronalne

3.2.1. Podejmowanie decyzji społecznych

3.2.2. Uwaga a zachowania społeczne

3.2.3. Pamięć operacyjna a zachowania społeczne

3.3. Podsumowanie

 

Rozdział IV

Zachowania społeczne a procesy afektywne – podłoże neuronalne

4.1. Ciało migdałowate – strach i zaufanie

4.2. Wyspa – wstręt i strach

4.3. Przednia kora obręczy – nagroda i konflikty

4.4. Kora przedczołowa – kontrola poznawcza procesów afektywnych

4.5. Mózgowy układ bólu – empatia

4.6. Podsumowanie

 

Rozdział V

Teoria umysłu (ToM). Zaburzenia ze spektrum autyzmu

5.1. Nabywanie teorii umysłu przez dzieci

5.2. Zaburzenia ze spektrum autyzmu a teoria umysłu

5.2.1. Koncepcje rozwoju autyzmu

5.2.2. Genetyczne podłoże autyzmu

5.3. Neuronalne podłoże teorii umysłu

5.4. Czy zwierzęta mają teorię umysłu?

5.5. Nowe trendy w wyjaśnianiu powstawania teorii umysłu i ASD

5.6. Podsumowanie

 

Rozdział VI

Ewolucja altruizmu

6.1. Dobór grupowy

6.2. Altruizm krewniaczy

6.3. Altruizm wobec obcych – kooperacja

6.4. Wymiana pośrednia

6.5. Podłoże neuronalne altruizmu

6.6. Podsumowanie

 

Rozdział VII

Ewolucyjne koncepcje etniczności

7.1. Teoria podobieństwa genetycznego (GST)

7.2. Teoria modułu identyfikacji rasowej/etnicznej

7.3. Teoria społecznej tożsamości (SIT)

7.4. Teoria indywidualizmu/kolektywizmu

7.5. Teoria mechanizmów poznawczych ogólnego zastosowania

7.6. Podsumowanie

 

Rozdział VIII

Dominacja, agresja, zachowania antyspołeczne

8.1. Dominacja u zwierząt

8.2. Agresja u zwierząt

8.3. Dominacja u człowieka

8.3.1. Teoria dominacji społecznej

8.3.2. Testosteron a dominacja

8.3.3. Mózgowe korelaty dominacji

8.4. Agresja i zachowania antyspołeczne

8.4.1. Testosteron a agresja

8.4.1.1. Pokwitanie

8.4.1.2. Agresja a płeć

8.4.2. Mózgowe korelaty agresji

8.4.3. Zachowania antyspołeczne

8.4.4. Biospołeczne koncepcje dominacji i agresji

8.5. Podsumowanie

 

Rozdział IX

Miłość w rodzinie

9.1. Przywiązanie

9.1.1. Teoria przywiązania Johna Bowlby’ego i Mary Ainsworth

9.1.2. Biologia przywiązania

9.2. Miłość rodziców do dziecka

9.2.1. Neurobiologia miłości matczynej

9.2.2. Miłość ojcowska

9.2.2.1. Ewolucyjne hipotezy ojcostwa

9.2.2.2. Biologia ojcostwa

9.2.3. Po drugiej stronie miłości rodzicielskiej – dzieciobójstwo

9.3. Podsumowanie

 

Rozdział X

Miłość między dorosłymi osobami

10.1. Miłość romantyczna

10.1.1. Uniwersalność miłości romantycznej

10.1.2. Ewolucyjne korzenie miłości

10.1.3. Dobór partnera

10.1.4. Związki homoseksualne – paradoks darwinowski

10.1.5. Neurobiologia miłości romantycznej

10.2. Zazdrość

10.2.1. Ewolucyjne wyjaśnienie zazdrości

10.2.2. Interakcja czynników ewolucyjnych i socjokulturowych w ekspresji zazdrości

10.2.3. Fizjologiczne podłoże zazdrości

10.2.4. Genetyka a zazdrość

10.2.5. Mózg a zazdrość

10.3. Podsumowanie

 

Zakończenie

Literatura cytowana

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

 

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa. Women and men. Differences, similarities
Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa. Women and men. Differences, similarities
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Zachowania trudne małych dzieci w zaburzeniach rozwoju. Uwarunkowania, profilaktyka i terapia
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Kultura słowa. Podręcznik dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Rozum, świat, zaangażowanie
Rozum, świat, zaangażowanie
Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne
Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne
Formy pierwszej i drugiej osoby czasowników w dyskursie szkolnym. Studium pragmalingwistyczne
Formy pierwszej i drugiej osoby czasowników w dyskursie szkolnym. Studium pragmalingwistyczne
Cnoty. Eseje z filozofii kultury
Cnoty. Eseje z filozofii kultury
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl