ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Porównywalne – nieporównywalne. Metoda komparatystyczna 19,95zł

redakcja naukowa: Oksana Weretiuk, Barbara Ludwiczak

ISBN: 978-83-7996-241-9

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 214

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 19,95 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Oksana Weretiuk

Granice metody porównawczej

 

I. SŁOWO, OBRAZ, DŹWIĘK – LITERATURA A INNE SZTUKI

 

Weronika Lipszyc, Granice władzy wzroku. Problematyka widzenia w polskiej krytyce i teorii sztuki drugiej połowy XIX wieku w ujęciu komparatystycznym

Małgorzata Andrzejak-Nowara, Literatura a teatr na przykładzie Sprawy Jerzego Jarockiego

Monika Lach, Książka a film – Król Maciuś Pierwszy

 

II. OBCOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, IMAGO

 

Anetta Mandzyn, Oblicza Inności i Obcości w życiu i twórczości malarsko-literackiej Dantego Gabriela Rossettiego

Izabela Biurowiec, W poszukiwaniu siebie – problem akulturacji i asymilacji przedstawiony w powieściach Imiennik Jhumpy Lahiri i Jasmine Bharati Mukherjee

Barbara Ludwiczak, Obcy i obca – porównanie wizerunków cudzoziemców i cudzoziemek w powieści The way we live now Anthony’ego Trollope’a

Agnieszka Łepkowska, Tłumaczenia polsko-chińskie na przykładzie literatury romantycznej. Zarys problemu

 

III. ROZWAŻANIA O METODZIE I GRANICACH PORÓWNANIA

 

Jakub Belina-Brzozowski, Wschód i Zachód: pułapki filozoficznej komparatystyki oraz filozoficznych przekładów (na przykładzie buddyjskiego pojęcia śūnyata)

Ewa Róża Janion, Filhellenizm i komparatystyka kulturowa. Próba sformułowania propozycji metodologicznej

Sylwia Majdasz, Literatura polsko-żydowska w badaniach komparatystycznych

 

IV. FAKTY I KOMBINACJE KOMPARATYSTYCZNE

 

Aleksandra Paluch, Przestrzeń miejska w powieści Mięso Martina Harníčka oraz Piękne kalalie albo dojrzewanie miłości Bogdana Madeja

Agnieszka Wojcieszek, Kategoria kobiecości oczami Reymonta i Gorkiego

Magdalena Niemra, Opisy pór roku według Adolfa Dygasińskiego i Bolesława Prusa (na podstawie wybranych utworów)

Paweł Spyra, Obraz Ukrainy w książce reportażowej Anny Strońskiej Dopóki milczy Ukraina oraz w po-wieści Włodzimierza Odojewskiego Zasypie wszystko, zawieje

Ewelina Szarek, Nieskończoności zmysłem dusza się pomnoży… – możliwości komparatystyczne rozpatrywania infinitum (wstęp do rozważań)

 

Indeks nazwisk

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nowe oblicza przedmieść. Socjologiczne studium suburbanizacji w Polsce na przykładzie Rzeszowa
Nowe oblicza przedmieść. Socjologiczne studium suburbanizacji w Polsce na przykładzie Rzeszowa
Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia
Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Problemy i nadzieje współczesnego dziennikarstwa
Problemy i nadzieje współczesnego dziennikarstwa
Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations
Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations
Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Media w kampaniach wyborczych
Media w kampaniach wyborczych
Mała szkoła w przestrzeni medialnej
Mała szkoła w przestrzeni medialnej
Multimedialne kompetencje nauczycieli
Multimedialne kompetencje nauczycieli
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl