ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Literaturoznawstwo »
Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia 30,45zł

redakcja naukowa: Jolanta Pasterska, Stanisław Uliasz, Arkadiusz Luboń

ISBN: 978-83-7996-238-9

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 348

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 30,45 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne

Część I

Fenomen pogranicza

 

Stanisław Uliasz, Współczesne zainteresowania problematyką pogranicza

Adam Orłowski, Pogranicze – Kresy – Bieszczady

Dominika Izdebska-Długosz, O błędach rodzaju gramatycznego w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych

Anna Niewolak-Krzywda, Regionalista. O Marku Czarnocie

 

Część II

Pogranicze w literaturze

 

Aleksandra Smusz, Kryzys tradycyjnej kultury kresowego miasteczka w „Ulicy Krokodyli” Brunona Schulza

Maciej Sabal, Świadectwa kresowości w utworach Zygmunta Haupta oraz Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

Joanna Jabłońska, „Piękna, piękna to kraina!...” – Kresy południowo-wschodnie dawnej Rzeczypospolitej w twórczości Marii Bartusówny

Grzegorz Gądek, Sakralizacja codzienności – „Stara pieśń na Binnarową” Mirona Białoszewskiego

Paweł Szczyrek, Pogranicze a problem tożsamości w prozie Mariana Pankowskiego

Wiesław Setlak, Uniwersum i lokalność w kulturowym obrazie liryki Bohdana Ihora Antonycza

Anna Fiedeń, Poeta zaniepokojony. „Bogom tej prowincji” Janusza Szubera w perspektywie pytań kulturowych Stephena Greenblatta

Beata Pocica, Historia ziemi sanockiej poezją pisana. „Apokryfy i epitafia sanockie” Janusza Szubera

Natalia Chrapek, Dziennik włóczykija. Rzecz o pograniczu polsko-słowackim na podstawie „Dukli” Andrzeja Stasiuka

Justyna Bieniek, Obraz Bieszczadów w legendach i opowieściach Andrzeja Potockiego

Stanisław Dłuski, Poezja Podkarpacia po 1989 roku. Glosa o ideach i wartościach

 

Część III

Pogranicze kulturowo-historyczne

 

Marzena Bieszczad, Z wizytą na wschodzie Podkarpacia – o ludowych obrzędach pogranicza

Joanna Gościńska, Kolędy krasiczyńskie jako zjawisko kultury pogranicza polsko-ukraińskiego

Maria Topolewicz, Sztuka cerkiewna w podkarpackim krajobrazie

Izabela Zahaczewska, Polski „Dziki Zachód” – Bieszczady XX wieku w świetle pamiętników pierwszych osadników

Agnieszka Przystaś, Śladami Aleksandra Fredry, czyli o południowo-wschodniej części Podkarpacia i obwodzie lwowskim słów kilka

Barbara Trygar, „Lengyel, Magyar – két jó barát”. Krosno jako intermonde polsko-węgierskiej kultury

Bartosz Pasterski, Uzdrowiska Podkarpacia, czyli o klimacie, kulturze i obyczajach w przygranicznych zdrojach (do 1939 roku)

Krzysztof Jakub Sacała, Wokół warowni chłopskich. Przyczynek historyczno-etymologiczny do szkicu o pograniczu polsko-ruskim

 

Indeks osób

 

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (dodruk)
Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (dodruk)
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930–2010
Radio regionalne w Polsce
Radio regionalne w Polsce
Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867–2006)
Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867–2006)
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Technologia żywności i żywienia
Technologia żywności i żywienia
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl