ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Problematyka kształtowania terenów gier i zabaw dla dzieci 16,80zł

Autor: Agata Gajdek

ISBN: 978-83-7996-348-5

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 116

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 16,80 zł (z VAT)

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

CZĘŚĆ I

PODSTAWOWE POJĘCIA: KRAJOBRAZ I ZABAWA

I.1. Krajobraz – zespół wnętrz architektoniczno-krajobrazowych
o charakterze naturalnym, kulturowym i pośrednim

I.2. Pojęcie zabawy – teorie, definicje, poglądy

CZĘŚĆ II

WAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM TERENÓW

GIER I ZABAW DLA DZIECI

II.1. Historia kształtowania terenów zabaw dla dzieci

II.2. Grupy wiekowe i ich potrzeby rekreacyjne. Strefowanie terenów zabaw dla dzieci

II.3. Znajomy i obcy na placu zabaw

II.4. Dzieci z niepełnosprawnością na terenach zabaw

II.4.1. Zasady tworzenia integracyjnych terenów zabaw

II.5. Przepisy prawne dotyczące terenów zabaw dla dzieci

II.6. Lokalizacja terenów zabaw dla dzieci

II.7. Przewietrzanie i nasłonecznianie terenów zabaw dla dzieci

II.8. Warsztaty projektowe jako istotny etap poprzedzający projektowanie terenów zabaw dla dzieci

CZĘŚĆ III

ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENÓW GIER I ZABAW DLA DZIECI

III.1. Elementy organizujące przestrzeń zabaw dla dzieci

III.1.1. Ogrodzenie

III.1.2. Wejście/wyjście

III.1.3. Nawierzchnia

III.2. Elementy sprzyjające zabawie

III.2.1. Elementy naturalne

III.2.1.1. Flora

III.2.1.2. Fauna

III.2.1.3. Woda

III.2.1.4. Ukształtowanie terenu

III.2.2. Katalogowe elementy wyposażenia ogrodów dziecięcych i placów zabaw

III.2.3. Podsumowanie

CZĘŚĆ IV

TENDENCJE ROZWOJOWE WSPÓŁCZESNYCH TERENÓW GIER I ZABAW DLA

DZIECI

IV.1. Trzy rodzaje kształtowania terenów gier i zabaw dla dzieci

IV.2. Funkcja, forma i konstrukcja w kształtowaniu terenów gier i zabaw dla dzieci

IV.2.1. Funkcja

IV.2.2. Forma

IV.2.3. Konstrukcja

IV.2.4. Podsumowanie

IV.3. Ważniejsze nurty projektowe współczesnych terenów gier i zabaw dla dzieci

IV.3.1. Przygodowe place zabaw (adventure playgrounds)

IV.3.2. Naturalne place zabaw (natural playgrounds)

IV.3.3. Ogrody doświadczeń

IV.3.4. Interaktywne place zabaw

IV.3.5. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

ZAŁĄCZNIK: Przykładowe karty wybranych placów zabaw jako forma zapisu informacji o obiekcie architektoniczno-krajobrazowym

ALFABETYCZNY SKOROWIDZ POJĘĆ I ZAGADNIEŃ

 

Data dodania pozycji do sklepu: styczeń 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Światy Olgi Tokarczuk
Światy Olgi Tokarczuk
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Prognozowanie umiejętności czytania i pisania uczniów klas początkowych na podstawie badań międzynarodowym testem dysleksji
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia

Opieka jako kategoria wychowawcza - metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym, red. U. Gruca-Miąsik
Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej
Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej
Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (dodruk)
Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (dodruk)
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl