ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce 25,20zł

Redaktorzy naukowi: Stanisław Pieprzny, Elżbieta Ura

ISBN: 978-83-7996-264-8

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 286

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 25,20 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

ZAGADNIENIA USTROJOWE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

Elżbieta Ura

Służby, inspekcje i straże w strukturze administracji publicznej

Bogdan Jaworski

Relacje pomiędzy administracją rządową a samorządową – z uwzględnieniem relacji Policji z jednostkami samorządu terytorialnego

Ewa Kubas

Kontrola w administracji rządowej

Elżbieta Ura

Zmiany w regulacjach prawnych służby cywilnej – uzasadnione

czy upolitycznione

Justyna Kuśnierz-Chmiel

Cenzus wykształcenia osób sprawujących funkcje publiczne w organach pochodzących z wyboru, z uwzględnieniem organów samorządowych

Stanisław Pieprzny, Ewa Kubas, Justyna Kuśnierz-Chmiel

Administracja wobec procesów migracyjnych

 

CZĘŚĆ DRUGA

WYBRANE ASPEKTY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ

 

Ewa Bonusiak

Współczesne prawne formy działania w administracji publicznej

Beata Sagan

Wpływ samorządu terytorialnego na ład przestrzenny – uwagi na tle ustawy krajobrazowej

Artur Mazurkiewicz

Ochrona zwierząt jako zadanie gminy

Artur Mazurkiewicz

Gospodarka odpadami w gminach

Ewa Kubas

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w trakcie zgromadzeń

Karol Hermanowski

Nowe regulacje dotyczące zezwolenia, opłat i kar pieniężnych za usuwanie bez wymaganego zezwolenia drzew i krzewów jako instrumenty służące ochronie przyrody

 

CZĘŚĆ TRZECIA

WYBRANE ZAGADNIENIA PROCEDURALNE ROZSTRZYGANIA SPRAW PRZEZ ADMINISTRACJĘ

 

Paulina Ura, Paulina Nagajek

Dekodyfikacja postępowania administracyjnego

Bartłomiej Pastucha

Proceduralne aspekty dostępu do informacji publicznej – wybrane problemy

Konrad Kędzierski

Informatyzacja administracji publicznej – z uwzględnieniem przepisów proceduralnych

Justyna Kuśnierz-Chmiel

Ustawowa regulacja prawa petycji

 

CZĘŚĆ CZWARTA

Z PROBLEMATYKI FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

Elżbieta Feret

Finansowanie sektora finansów publicznych

Elżbieta Feret

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

Paweł Majka

Aktualne problemy stosowania przepisów regulujących opodatkowanie nieruchomości przez samorządowe organy podatkowe

Paweł Majka

Interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane przez samorządowe organy podatkowe

Paweł Majka

Aktualne problemy stosowania przepisów postępowania podatkowego

Wojciech Zając, Karol Hermanowski

Budżet obywatelski jako wyraz partycypacji społecznej w działalności samorządu terytorialnego na przykładzie Rzeszowa

 

Summary

Notki o autorach

 

Data dodania pozycji do sklepu: lipiec 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Podstawy psychopatologii dla pedagogów, wyd. III uaktualnione
Problemy społeczno-przestrzenne współczesnego Rzeszowa
Problemy społeczno-przestrzenne współczesnego Rzeszowa
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa
Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Bohaterowie (nie tylko) szkolnych lektur
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
Literackie obrazy świata. Sfery kreacji
System ochrony praw człowieka w RP
System ochrony praw człowieka w RP
Między naturą a kulturą ogrodu. Krótkie spotkania z historią sztuki ogrodowej
Między naturą a kulturą ogrodu. Krótkie spotkania z historią sztuki ogrodowej
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl