ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki medyczne »
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3 18,90zł

Redaktorzy: Paweł Wiech, Monika Binkowska-Bury

ISBN: 978-83-7996-268-6

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 196

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI: Wstęp, Anna Bartosiewicz, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz, Recepta pielęgniarska: opinie pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, Anna Bednarek, Lucia Dimunova, Jana Rakova, Violetta Mianowana, Karolina Bednarek, Ocena bólu u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, Anna Fąfara, Marzena Trąd, Stosowanie przymusu bezpośredniego przez personel medyczny u chorych psychicznie w procesie hospitalizacji, Krzysztof Fudali, Barbara Gugała, Wybrane problemy opiekuńcze rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie, Agnieszka Grochulska, Małgorzata Lesińska-Sawicka, Rola pielęgniarki w prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych, Anna Grzebień, Sylwia Durlej-Kot, Jan Juzwiszyn, Edyta Ośmiałowska, Dariusz Janczak, Opieka pielęgniarska nad pacjentem w podeszłym wieku leczonym chirurgicznie z powodu raka płuca na podstawie klasyfikacji ICNP, Anna Krawiec, Angelika Ciupińska, Filip Osuchowski, Samoocena zespołów bólowych dolnej części kręgosłupa pracowników sezonowych farm w Szkocji i Niemczech, Małgorzata Lesińska-Sawicka, Agnieszka Grochulska, Ewelina Kochana, Pacjent odmienny kulturowo – jego potrzeby i oczekiwania, Iwona Malinowska-Lipień, Agnieszka Powązka, Maciej Machaczka, Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek hematologicznych, Renata Mroczkowska, Gabriela Ptaszek, Barbara Stołecka, Karina Wawros, Lucyna Graf, Mariola Śleziona, Bogusława Serzysko, Piotr Jerzy Gurowiec, Wpływ edukacji zdrowotnej w okresie wczesnej adolescencji na niwelowanie ryzykownych zachowań zdrowotnych, psychospołecznych i behawioralnych u dorosłych z wrodzoną wadą serca, Anna Pieniążek, Joanna Woś, Joanna Błajda, Edyta Barnaś, Analiza porównawcza doświadczeń z odbytego porodu przez rodzące w XX i XXI wieku, Małgorzata Nagórska, Dagmara Fuksa, Dorota Bassara-Nowak, Katarzyna Wardak, Wiedza i postawy studentów kierunków medycznych na temat transplantacji narządów, Magdalena Siry, Zdzisława Chmiel, Teoretyczne założenia a praktyczna opieka pielęgniarska nad pacjentem żywionym pozajelitowo – studium przypadku, Natasza Tobiasz-Kałkun, Józef Ryżko, Szkodliwe praktyki medycyny niekonwencjonalnej na przykładzie samoleczenia zaparć u kobiet w ciąży w regionie Podkarpacia, Wojciech Antoni Turski, Marta Bańka, Stosunek polskich studentów wobec osób niepełnosprawnych, Anna Woźnica, Dorota Gutkowska, Wiedza pielęgniarek na temat wybranych zagrożeń zawodowych w ich miejscu pracy, Izabela Wróblewska, Małgorzata Dziechciaż, Zuzanna Wróblewska, Jerzy Błaszczuk, Opieka pielęgniarska sprawowana nad osobami w podeszłym wieku na przykładzie Niemiec, Austrii i Francji, Jolanta Wytrzęś, Barbara Gugała, Nietrzymanie moczu jako problem obciążający emocjonalnie

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011
Płaszczyzny rozwoju województwa podkarpackiego w latach 1999–2011
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
System ochrony praw człowieka w RP
System ochrony praw człowieka w RP
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Społeczeństwo polskie w procesie zmian. Podkarpacie na tle kraju
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na podkarpaciu (1867–2007)
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Możliwości i bariery rozwoju regionu
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl