ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filologie obce » Filologia rosyjska »
Kommunikatiwnyje paramietry tieksta 2 16,80zł

redaktorzy: Zofia Czapiga, Jolanta Kur-Kononowicz

ISBN: 978-83-7996-257-0

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 166

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 16,80 zł  (z VAT)

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Предисловие

Елена Андреевна Войцева, Типовые номинационные модели и способы образования лексики тематической микрогруппы «Верхняя одежда для женщин» в современном русском языке

Галина Юрьевна Касим, Деривационные потенции имен собственных в текстах русскоязычных СМИ

Maria Kossakowska-Maras, Алкоголизм и языковые средства его выра-жения в русском кинематографе

Jolanta Kur-Kononowicz, O названиях шиповника в русском языке – этимология а мотивировка

Maria Puk, Польские и английские текстовые соответствия русского модального слова действительно

Anna Rudyk, Перформатив przepraszam и его русские переводные экви-валенты семантика, синтаксис, прагматика

Anna Stasienko, Парцелляция дополнений в современном русском языке (на материале художественных текстов)

Zofia Czapiga, Русские изосемические предложения со значением со-стояния и их польские эквиваленты (на примере отрицательных эмоций)

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: kwiecień 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Ruskij jazyk w interkulturnom prostranstwie
Ruskij jazyk w interkulturnom prostranstwie
A Theory of Literature: Realistic Approach
A Theory of Literature: Realistic Approach
Sowriemiennyj russkij jazyk, cz. 3 (skrypt, dodruk)
Sowriemiennyj russkij jazyk, cz. 3 (skrypt, dodruk)
English Language Teaching Methodology: An Undergraduate Course for ELT Trainees(wyd. 2)
English Language Teaching Methodology: An Undergraduate Course for ELT Trainees(wyd. 2)
Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego
Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego
Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia. Składnia zdania pojedynczego
Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia. Składnia zdania pojedynczego
Text – Sentence –Word. Studies in English Linguistics II
Text – Sentence –Word. Studies in English Linguistics II
Kommunikatiwnyje aspiekty grammatiki i tieksta
Kommunikatiwnyje aspiekty grammatiki i tieksta
Tiekst - Priedłożenije - Słowo. Issledowanija po russkomu języku, tom II
Tiekst - Priedłożenije - Słowo. Issledowanija po russkomu języku, tom II
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl