ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki) 25,20zł

Autor: Grzegorz Grzybek

ISBN: 978-83-7996-270-9

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 166

Format: A5

Oprawa: twarda

Cena: 25,20 zł (z VAT)

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Contents

Wstęp

Część pierwsza

PODSTAWY ETYKI ZAWODOWEJ

Rozdział pierwszy

Etyka a etyka pracy

1. Etyka a etyka rozwoju

2. Natura pracy a praca jako wartość

3. Etyka pracy a etyka zawodowa

Rozdział drugi

Etyka zawodowa jako etyka stosowana

1. W poszukiwaniu podstaw teoretycznych etyki zawodowej

2. Utylitaryzm a etyka zawodowa

3. Rozwój etyk stosowanych a zasady konstruowania etyk zawodowych

 

Część druga

ETYKI ZAWODOWE – PRZYKŁADY REALIZACJI

Rozdział trzeci

Etos nauczyciela

1. Specyfika pracy naukowej i nauczyciela akademickiego

2. Mądrość, prawda a pasja naukowa

3. Kodeksy etyczne, zagrożenia moralne w pracy akademickiej a etos

Rozdział czwarty

Etos wychowawcy

1. Natura pracy wychowawczej

2. Godność osoby jako podstawa relacji wychowawca – wychowanek

3. Etos wychowawcy

Rozdział piąty

Etos pracownika socjalnego

1. Społeczny wymiar pracy socjalnej

2. Wolność jako przestrzeń pomocy społecznej

3. Normy i zasady w pracy socjalnej

Zakończenie

Bibliografia

Abstrakt

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie
Zdrowie publiczne, cz. 5: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w społeczeństwie
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków
Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Mała szkoła w przestrzeni edukacyjnej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 2: Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 2: Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl