ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 roku 57,75zł

Redakcja: Jerzy Maternicki, Joanna Pisulińska, Leonid Zaszkilniak

ISBN 978-83-7996-259-4

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 662

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 57,75 zł (z VAT)

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp, Jerzy Maternicki

 

Część pierwsza

SKROMNE POCZĄTKI. DŁUGA DROGA DO PROFESJONALIZACJI (1661-1869)

 

W szkołach akademickich Lwowa (1661-1773), Wasyl Kmet

Pierwsze katedry (1784-1805), Mykoła Ilkiw-Swydnycki, Wołodymyr Kaczmar

W Liceum Lwowskim (1805-1817), Mykoła Ilkiw-Swydnycki

Po ponownym erygowaniu Uniwersytetu (1817-1848), Mykoła Ilkiw-Swyd­nycki, Wołodymyr Kaczmar

U progu wielkich zmian (1849-1869), Olha Oseredczuk

 

Część druga

CZASY ŚWIETNOŚCI (1869-1939)

 

Lwowskie studium historyczne 1869-1918, Agnieszka Kawalec

Studium historyczne w latach 1918-1939, Joanna Pisulińska

Historia starożytna, Krzysztof Królczyk

Historia średniowieczna, Katarzyna Błachowska

Historia nowożytna w latach 1869-1918, Jerzy Maternicki

Historia nowożytna 1918-1939, Paweł Sierżęga

Historia XIX wieku, Lidia Michalska-Bracha

Historia Ukrainy, Leonid Zaszkilniak

Nauki pomocnicze historii 1869-1918, Stefan Ciara

Nauki pomocnicze historii 1918-1939, Roman Ławrecki, Roman Szust

Historia prawa, Adam Redzik

Historia gospodarcza, Kamil Kowalski

Historia Kościoła, Alicja Puszka

Historia kultury, Jolanta Kolbuszewska

Edytorstwo źródeł historycznych, Stefan Ciara

Historia historiografii, metodologia historii i dydaktyka historii, Mariola Ho­szowska

Studenckie koła historyków, Iryna Hłuszyk

Aneksy

1.   Wykładowcy historii, historii prawa i historii Kościoła w Uniwersytecie Lwowskim [profesorowie i docenci)

2.   Wykaz rozpraw doktorskich z zakresu historii wykonanych na Wy­dziale Filozoficznym/Humanistycznym Uniwersytetu Lwowskiego w la­tach 1871-1939

 

Bibliografia

Spis ilustracji

Indeks

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wanda Moszczeńska (1896–1974) – współtwórczyni polskiej historii historiografii
Wanda Moszczeńska (1896–1974) – współtwórczyni polskiej historii historiografii
Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku
Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku
Historia i życie narodu. Poglądy i postawy historyków polskich XIX i XX wieku
Historia i życie narodu. Poglądy i postawy historyków polskich XIX i XX wieku
Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie
Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie
Galicja i jej dziedzictwo, t. 21: Walerian Kalinka (1826–1886) i jego badania nad epoką porozbiorową
Galicja i jej dziedzictwo, t. 21: Walerian Kalinka (1826–1886) i jego badania nad epoką porozbiorową
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki)
Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty
Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Prawo natury – naturalne w świetle historii i kultury. Wybrane zagadnienia
Prawo natury – naturalne w świetle historii i kultury. Wybrane zagadnienia
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl