ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Skazani za antykomunizm. Orzecznictwo Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie (1946-1954/1955) 27,00zł

Autor: Ewa Lenart

ISBN: 978-83-7629-978-5

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 344

Format: B5

Oprawa: twarda

Cena: 27,00 zł (z VAT)

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

1.     Zakres i treść pojęcia zbrodni stanu - determinanty polityczno- ustrojowe

1.1.  Zbrodnie stanu w systemie prawa karnego

1.2.  Pojęcie zbrodni stanu na gruncie kkWP

1.3.  Przestępstwa usiłowania usunięcia organów władzy (art. 86 par. 1 kkWP) oraz usiłowania zmiany ustroju państwa (art. 86 par. 2 kkWP) z zastosowaniem przemocy jako przestępstwa kontrrewolucyjne

1.4.  Najważniejsze organizacje niepodległościowe uznane przez WSR w Rzeszowie za kontrrewolucyjne, do których przynależność była kwalifikowana jako zbrodnia stanu z art. 86 par. 2 kkWP

2.     Usiłowanie zmiany ustroju i usiłowanie usunięcia organów władzy państwowej z zastosowaniem przemocy w orzecznictwie WSR w Rzeszowie. Zagadnienia prawa materialnego

2.1.  Podmioty przestępstw z art. 86 kkWP

2.2.  Przedmiot zbrodni stanu z art. 86 kkWP

2.3.  Stosowanie art. 86 par. 1 kkWP w orzecznictwie WSR w Rzeszo­wie

2.4.  Przestępstwo usiłowania zmiany ustroju państwa (art. 86 par. 2 kkWP) w orzecznictwie WSR w Rzeszowie

2.5.  Formy aktywności w organizacjach uznawanych za nielegalne kwalifikowane przez WSR w Rzeszowie jako okoliczności uzasadniające skazanie na podstawie art. 86 kkWP

2.6.  Przygotowanie do popełnienia przestępstw z art. 86 kkWP

2.7.  Wejście w porozumienie w celu usiłowania zmiany ustroju państwa lub usunięcia organów władzy państwowej (art. 88 par. 1 w związku z art. 86 kkWP)

2.8.  Pomocnictwo w usiłowaniu zmiany ustroju państwa (art. 28 w związku z art. 86 par. 2 kkWP)

2.9.  Odpowiedzialność karna za niezawiadomienie o popełnieniu przestępstw z art. 86-87 kkWP organów powołanych do ścigania sprawców tych przestępstw (art. 18 par. 1 mkk w związku z art. 86 par. 2 kkWP)

2.10. Rodzaj i wymiar sankcji karnych orzekanych przez WSR w Rze­szowie w sprawach o przestępstwa z art. 86 kkWP

3.     Praktyka orzecznicza rzeszowskiego WSR w świetle zasad prawa procesowego

3.1.  Praktyka odrębnej kwalifikacji prawnej działań związanych z do organizacji uznanych za nielegalne i kontrrewolucyjne

3.2.  Analiza i ocena dowodów będących podstawą skazania przez WSR w Rzeszowie z art. 86 kkWP

3.3.  Niezgodna z prawem obsada składu sadu orzekającego jako okoliczność wpływająca na ważność wydanych orzeczeń

3.4.  Udział obrońców wojskowych w sprawach o usiłowanie usunięcia organów władzy państwowej lub zmian? ustroju państwa w wyniku przemocy

3.5.  Wpływ orzeczeń rewizyjnych NSW w Warszawie na orzecznictwo WSR w Rzeszowie w zakresie spraw z art. 86 kkWP

4.      Próba oceny prawnej orzeczeń WSR w Rzeszowie

5.      Amnestie

6.      Uznanie za nieważne orzeczeń WSR w Rzeszowie w sprawach z art. 86 kkW

         oraz rehabilitacja skazanych

7.      Problem odpowiedzialności funkcjonariuszy śledczych, prokuratorów i sędziów za naruszenie prawa w związku z prowadzeniem postępowań karnych w sprawach o zbrodnie z art. 86 kkWP

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz skrótów

Indeks osób

Data dodania pozycji do sklepu: maj 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Non omnis moriar, Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach
Non omnis moriar, Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach
Złote lata polonistyki lwowskiej (1919-1939)
Złote lata polonistyki lwowskiej (1919-1939)
Historia ciągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu
Historia ciągłość i zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej
Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta
Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta
Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP
Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.)
Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.)
Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady
Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy komunikowania. Wybrane przykłady
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl