ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Sprawność językowa uczniów szkół polonijnych Stanów Zjednoczonych 1,05zł

Autor: Zygmunt Sibiga

ISBN: 83-87288-59-4
Rok wydania: 1999
Format: A5
Liczba stron: 212
Cena: 1,05 zł !     Praca oparta jest na badaniach przeprowadzonych wśród polonijnej młodzieży uczęszczającej do wybranych szkół w czterech wschodnich stanach USA, tj. New York, New Jersey, Pensylwania i Connecticut, polegających na analizie pisemnych wypracowań uczniów związanych z tematyką lekcyjną i całorocznych notatek z zeszytów uczniowskich. Wyniki rozważań zaprezentowanych w pracy zostały w znacznej mierze oparte także na ankietach oraz ustnych wypowiedziach uczniów, utrwalonych na taśmach magnetofonowych w toku trwania lekcji. Składa się ze wstępu, 5 rozdziałów: Językowa i kulturowa ciągłość etniczna w szkolnictwie polonijnym Stanów Zjednoczonych, Sytuacja językowa dzieci i młodzieży w warunkach bilingwizmu, Zakres i układ treści kształcenia językowego, Z badań nad słownictwem podręczników i zasobem leksykalnym uczniów, Wypowiedzi uczniów oraz ich uwarunkowania; i Uwag o kierowaniu procesem dydaktycznym. Jest opatrzona aneksem (Listy frekwencyjne słownictwa uczniów w układzie alfabetycznym sporządzone na podstawie materiałów źródłowych, uwzględniające grupy wiekowe uczniów) oraz bogatą bibliografią.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego w metropolii chicagowskiej 1951–1997
Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, t. II
Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, t. II
Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej
Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej
Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923–1925)
Miejsce monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923–1925)
Wartość rzeźna, jakość mięsa i tłuszczu chłodzonego i mrożonego oraz poziom akumulacji związków toksycznych w zależności od wieku koni
Wartość rzeźna, jakość mięsa i tłuszczu chłodzonego i mrożonego oraz poziom akumulacji związków toksycznych w zależności od wieku koni
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
Innowacyjność i rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu
Relacje między parlamentem a rządem Finlandii
Relacje między parlamentem a rządem Finlandii
Filogeneza i adaptacyjne funkcje ludzkiej wyobraźni
Filogeneza i adaptacyjne funkcje ludzkiej wyobraźni
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie (dodruk)
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie (dodruk)
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl