ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Prawo »
Status Saamów w państwach nordyckich w świetle międzynarodowych standardów 28,35zł

Autor: Grzegorz Bonusiak

ISBN: 978-83-7996-279-2

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 352

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 28,35 zł (z VAT)

Spis treści

 

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Ludy rdzenne na forum międzynarodowym

1. Działania ludów rdzennych na drodze do międzynarodowego uznania

2. Społeczność międzynarodowa wobec ludów rdzennych

2.1. Przedstawiciele szkoły prawa naturalnego wobec kolonializmu

2.2. Pozytywizm prawny wobec kolonializmu

2.3. Misja cywilizacyjna i system powierniczy

2.4. Prawa ludności rdzennej jako prawa człowieka

2.5. W stronę różnorodności kulturowej

2.6. Prawa ludności rdzennej jako odrębna kategoria

2.7. W stronę reprezentacji międzynarodowej

2.8. Od ludności do ludów

2.9. Dalsze prace nad deklaracją i stała reprezentacja ludów rdzennych na forum ONZ

3. Standardy ochrony praw ludów rdzennych

3.1. Zakres podmiotowy

3.2. Samostanowienie

3.3. Utrzymanie i rozwój kultury

3.4. Zachowanie i restytucja obszarów rdzennych

3.5. R ozwój społeczno-gospodarczy

3.6. Współpraca transgraniczna

3.7. Systemy i instytucje prawne

4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ II

Emancypacja i współczesny status prawny Saamów w państwach nordyckich

1. Endo- i egzogenne przemiany sytuacji Saamów w okresie ekspansji państw na północ

1.1. Segregacja i asymilacja

2. Emancypacja Saamów

2.1. Odrodzenie Saamów w Norwegii

2.2. Odrodzenie Saamów w Szwecji

2.3. Odrodzenie Saamów w Finlandii

2.4. Transgraniczny i międzynarodowy wymiar emancypacji Saamów

3. Gwarancje szczególnego statusu Saamów w państwach nordyckich

3.1. Gwarancje statusu prawnego Saamów w Norwegii

3.3. Gwarancje statusu prawnego Saamów w Finlandii

4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ III

Saamowie jako lud rdzenny

1. Gwarancje szczególnego statusu prawnego Saamów jako ludu rdzennego

1.1. Utrzymanie i rozwój kultury

1.2. Zachowanie i restytucja obszarów rdzennych

1.3. Rozwój społeczno-gospodarczy

1.4. Współpraca transgraniczna

1.5. Systemy i instytucje prawne

1.6. Samostanowienie

2. Realizacja ochrony prawnej Saamów jako ludu rdzennego

2.1. Utrzymanie i rozwój kultury

2.2. Zachowanie i restytucja obszarów rdzennych

2.3. Rozwój społeczno-gospodarczy

2.4. Współpraca transgraniczna

2.5. Systemy i instytucje prawne

2.6. Społeczne uwarunkowania statusu Saamów

3. Status Saamów w państwach nordyckich jako ludu rdzennego

3.1. Ochrona kultury wobec standardów międzynarodowych

3.2. Samostanowienie w świetle standardów międzynarodowych

3.3. Spodziewane przekształcenia w statusie Saamów

4. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Akty prawne

– międzynarodowe

– wewnętrzne

Dokumenty i raporty

Orzeczenia

Netografia

Pozycje zwarte

Artykuły i rozdziały

Cytowane artykuły prasowe

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Suomen perustuslaki. Ustawa zasadnicza Finlandii
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Uznanie państwa w prawie międzynarodowym. Zarys problematyki
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 34, Seria Prawnicza, Prawo 3
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa
Państwo i prawo w dobie globalizacji. Księga jubileuszowa
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 15, Seria Prawnicza, Prawo 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 87, Seria Prawnicza, Prawo 16
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl