ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Nauki o polityce »
Współczesna polityka bezpieczeństwa. Aspekty polityczne, gospodarcze i militarne 25,20zł

Redakcja: Paweł Grata, Marek Delong, Paweł Korzeniowski

ISBN: 978-83-7996-285-3

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 302

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 25,20 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Wstęp (Paweł Grata, Marek Delong)

Część pierwsza

WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Filip Tereszkiewicz, Europejska strategia bezpieczeństwa wobec współczesnych wyzwań bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Anna Paterek, Cywilne zarządzanie kryzysowe Unii Europejskiej w obliczu wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego

Oksana Krayevska, Nataliya Lukach, Handel ludźmi jako zagrożenie dla bezpie­czeństwa europejskiego

Marek Delong, „Europeizacja” polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej za pre­zydentury Władimira Putina (2000–2008)

Część druga

KONFLIKT NA UKRAINIE JAKO WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

Петро Черник, Олег Івахів, Геополітичні аспекти російської інтервенції в Україну Весною 2014 року

Katarzyna Malinowska, Postawa Unii Europejskiej wobec konfliktu na Ukrainie

Олександр Феденко, Василь Панасюк, Деякі проблемні питання сучасної війни

Andrij Kharuk, Wojna hybrydowa: doświadczenia historyczne

Руслан Гула, Комплекс гібридних загроз при ескалації воєнно-політичного протиборства в сучасної геополітичної реальності

Część trzecia

PROBLEMY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Andrzej Zapałowski, Główne wyzwania dla polskiej polityki bezpieczeństwa na kierunku ukraińskim

Andrzej Bonusiak, Problem bezpieczeństwa mniejszości polskiej na wschodzie Ukrainy w warunkach toczącej się wojny

Sabina Olszyk, Problematyka bezpieczeństwa w dyskursie wyborczym kandydatów na urząd Prezydenta RP w 2015 r.

Paweł Korzeniowski, Obrona terytorialna w Polsce jako potencjalny element wzmocnienia systemu obronnego państwa

Część czwarta

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W WYMIARZE WEWNĘTRZNYM

Andrzej Żebrowski, Uczestnicy walki informacyjnej w sferze bezpieczeństwa państwa

Bartosz Wróblewski, Przyczyny politycznej stabilności monarchii arabskich – kwestia legalizmu władzy na Bliskim Wschodzie

Sabina Sanetra-Półgrabi, Rozwój współpracy na rzekach granicznych w dzie­dzinie bezpieczeństwa na przykładzie rzeki Bug w latach 2007–2013

Małgorzata Kmak, Lokalny wymiar bezpieczeństwa

Sławomir Kamosiński, Przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja polskie­go przemysłu obronnego w latach 1990–2014: strategie rządu, realizacja, efekty

Mira Malczyńska-Biały, Bezpieczeństwo imprez masowych – aspekty prawne i organizacyjne

Dorota Semków-Chajko, Formalnoprawne podstawy bezpieczeństwa placówek zagranicznych na przykładzie rozwiązań obowiązujących w Rzeczypospoli­tej Polskiej

Bibliografia

Noty o autorach

 

Data dodania pozycji do sklepu: czerwiec 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 1: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 1: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 1
Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w polskiej sztuce sakralnej i religijnej. Wybrane zagadnienia
Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w polskiej sztuce sakralnej i religijnej. Wybrane zagadnienia
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
Pomniki przyrody nieożywionej województwa podkarpackiego, wyd. II
Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka
Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Sztafeta. Eugeniusz Kwiatkowski i Centralny Okręg Przemysłowy a współczesne procesy modernizacyjne na Podkarpaciu
Sztafeta. Eugeniusz Kwiatkowski i Centralny Okręg Przemysłowy a współczesne procesy modernizacyjne na Podkarpaciu
Głos-Język-Komunikacja 2
Głos-Język-Komunikacja 2
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl