ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Galicja i jej dziedzictwo, t. 23: Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególny uwzględnieniem higieny szkolnej 26,25zł

     Autor: Elżbieta Dolata

ISBN: 978-83-7996-332-4

ISSN: 1895-0361

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 288

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25  (z VAT)

 

 

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Geneza ruchu higienicznego w Europie w XIX wieku

1. Rozwój zainteresowań zagadnieniami higienicznymi w Europie

2. Kształtowanie się koncepcji higieny szkolnej

3. Zagadnienie higieny dzieci i młodzieży na międzynarodowych kongresach i wystawach

4. Przenikanie ruchu higienicznego na ziemie polskie

ROZDZIAŁ II

Warunki higieniczno–zdrowotne w Galicji na przełomie XIX i XX wieku

1. Sytuacja ekonomiczno-gospodarcza

2. Warunki życia ludności

3. Stan sanitarno-zdrowotny galicyjskich miast i wsi

4. Opieka zdrowotna

ROZDZIAŁ III

Popularyzacja higieny w działalności społeczeństwa galicyjskiego

1. Działalność towarzystw higieniczno-lekarskich na rzecz upowszechniania wiedzy higienicznej

2. Wykłady, wystawy, wydawnictwa jako formy krzewienia wiedzy higieniczno-zdrowotnej

3. Promocja zdrowia i higieny na łamach czasopism

ROZDZIAŁ IV

Sytuacja higieniczno–zdrowotna w szkołach

1. Warunki sanitarno-zdrowotne w szkołach ludowych

2. Stan higieny w galicyjskich szkołach średnich

3. Warunki sanitarne w seminariach nauczycielskich i internatach

ROZDZIAŁ V

Kierunki rozwoju higieny szkolnej w Galicji

1. Higiena wieku dziecięcego jako przedmiot rozważań zjazdów lekarskich i higienicznych

2. Podstawy prawne organizacji procesu nauczania z punktu widzenia higieny szkolnej

3. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia profilaktyki zdrowotnej w szkołach

ROZDZIAŁ VI

Realizacja postulatów higienicznych w szkolnictwie galicyjskim

1. Treści higieniczne w szkolnych programach nauczania

2. Podręczniki do higieny dla dzieci i młodzieży

3. Gimnastyka w szkołach ludowych i średnich jako element wychowania higienicznego

4. Opieka lekarzy szkolnych

5. Pozaszkolna opieka higieniczno–zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Aneks

1. Sylwetki galicyjskich działaczy zaangażowanych w ruch higieniczny

2. Wybrane dokumenty archiwalne

Indeks nazwisk

Summary

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: luty 2017.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wartości i idee a polityka
Wartości i idee a polityka
Awaken the Researcher Within You. A Friendly Guide To Writing a Research Paper in Translation Studies
Awaken the Researcher Within You. A Friendly Guide To Writing a Research Paper in Translation Studies
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl