ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 5, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 1 3,15zł

Redaktor: Józef Sowa

 

ISSN: 1643-0484

ISSN: 1643-0530

Rok wydania: 2003

Format: B5

Liczba stron: 316

Cena: 3,15 zł (z VAT)

 


Spis treści: Wstęp; I) EDUKACJA JAKO CZYNNIK ROZWOJU SPOŁECZNEGO: Józef Sowa – Kształcenie młodego pokolenia Polaków w okresie transformacji ustrojowej państwa; Jan Kida – Uwagi o kształceniu humanistycznym dzieci i młodzieży we współczesnej szkole; Jan Szmyd – Kryzys szkoły i wychowania; II) REFORMA EDUKACJI W PERSPEKTYWIE PRZEMIAN I WYZWAŃ XXI WIEKU: Paweł Tyrała – Kształtowanie cech menedżerskich u młodych Polaków; Czesław Lewicki – Poziom sprawności ruchowej dziecka w okresie wczesnej edukacji jako efekt wychowania zdrowotnego rodziny wiejskiej; Anna Wańczyk, Bogusława Wańczyk – Rola komiksu w stymulacji rozwoju procesów poznawczych u dzieci; Sławomira Pusz – Zróżnicowanie profili osobowości uczniów dyslektycznych w wieku 11–12 lat ze względu na uzyskiwane oceny szkolne; Ireneusz Materniak – Informatyka jako ważny element w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli nowoczesnej szkoły; Henryk Pietrzak, Joanna Barbara Hałaj – Syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli; III) ZAGROŻENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY W OKRESIE TRANSFORMACJI USTROJOWEJ PAŃSTWA: Hanna Sommer, Hubert Sommer – Problematyka wybranych zjawisk patologicznych w Polsce u progu wejścia w struktury Unii Europejskiej; Dorota Pstrąg – Bezrobocie wśród młodzieży jako forma patologii społecznej i przyczyna innych zachowań dewiacyjnych; Eugeniusz Moczuk – Przemoc w szkołach. Socjologiczna analiza zjawiska przemocy w środowisku szkolnym na przykładzie szkół podstawowych; Wiesława Walc – Pedagogiczne aspekty przemocy w telewizji; Anna Śniegulska – Źródła przemocy w otoczeniu dziecka; Franciszek Kozaczuk – Postawy nieletnich w sytuacji zagrożeń autonomii osobistej; Małgorzata Marmola – Nasilenie psychospołecznych problemów osób z lekkim niedorozwojem umysłowym w czterech sferach funkcjonowania; Ewa Markowska-Gos – Postawy młodzieży studenckiej wobec wybranych przejawów zjawisk patologicznych w świetle wyników badań; IV) OPIEKA I WYCHOWANIE U PROGU XXI WIEKU – NOWE WYZWANIA: Marian Duda, Marta Haręzga, Barbara Kubit, Anna Wojciechowska – Edukacja do zastępczego rodzicielstwa; Małgorzata Bozacka – Opieka interwencyjna nad dzieckiem jako nowe zadanie pomocy społecznej. Na przykładzie Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie; JUBILEUSZE – SYLWETKI – RECENZJE: Franciszka Dyka – Służba z powołania w misji pedagogicznej; Maria Łukaszek – Sylwetki nowo nominowanych doktorów Uniwersytetu Rzeszowskiego (dr Sławomira Pusz, dr Lucyna Mac-Czarnik, dr Zofia Frączek, dr Anna Śniegulska); Jan Kida – Recenzja pracy autorstwa Zofii Piwońskiej, Bożeny Magoń i Andrzeja Łobazy pt. „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie. Poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej”; Wiesława Walc – Recenzja książki „Humaniści o prawach dziecka” pod redakcją Jadwigi Bińczyckiej; Anna Śniegulska – Recenzja książki Alice Miller „Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii”; Zofia Pawłowska-Andrusiewicz – Recenzja książki Andrzeja Meissnera „Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli”; Joanna Barbara Hałaj – Recenzja książki Józefa Sowy i Franciszka Wojciechowskiego „Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym”; Alicja Kubik – Recenzja książki Alicji Ungeheuer-Gołąb „Poezja dzieciństwa, czyli droga ku wrażliwości”; Zofia Pawłowska-Andrusiewicz – Recenzja książki Jerzego Potocznego „Oświata dorosłych i popularyzacja wiedzy w plebejskich środowiskach Galicji doby konstytucyjnej (1867–1918); Jolanta Pasterska – Recenzja książki Jana Kidy „Encyklopedie, leksykony i słowniki w edukacji polonistycznej”; Wiesława Walc – Konferencja „Przemoc wobec dzieci”, Rzeszów, marzec 2001; Maria Łukaszek – Konferencja „Wychowanie – Profilaktyka – Resocjalizacja”, Czudec, maj 2001.

Data dodania pozycji do sklepu: sierpień 2006.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce
Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Refleksje nad współczesnym wychowaniem (Reflections on present education)
Refleksje nad współczesnym wychowaniem (Reflections on present education)
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji
Ćwiczenia. Podstawy biofizyki, chemia fizyczna, biochemia, enzymologia, biologia komórki
Ćwiczenia. Podstawy biofizyki, chemia fizyczna, biochemia, enzymologia, biologia komórki
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 46, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 4
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 46, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 4
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 36, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 3
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 36, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 3
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Historia. Społeczeństwo. Wychowanie
Historia. Społeczeństwo. Wychowanie
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl