ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin. Studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych 17,85zł

Autor: Katarzyna Błaszczuk, Dorota Rynkowska

ISBN: 978-83-7996-329-4

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 158

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 17,85 zł (z VAT)

Spis treści

Od Autorek

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Hierarchia potrzeb w życiu jednostki

1.1. Znaczenie potrzeb w cyklu życia

1.2. Dzieciństwo i młodość

1.3. Dorosłość

1.4. Starość

ROZDZIAŁ II

Funkcjonowanie seniora w zakresie pełnionych ról

2.1. Aktywność domowo-rodzinna

2.2. Aktywność pozarodzinna

2.3. Aktywność społeczna i zawodowa seniorów

2.3.1. Rodzaje i funkcje aktywności osób starszych

2.4. Formy aktywizacji osób starszych

2.4.1. Znaczenie aktywności w życiu człowieka starszego

ROZDZIAŁ III

Samodzielność seniora w życiu codziennym

3.1. Czynniki warunkujące samodzielność w wieku geriatrycznym

3.2. Zakres aktywności niewymagającej pomocy osób trzecich

3.3. Bariery subiektywne i obiektywne dla samodzielności seniora

ROZDZIAŁ IV

Zależność seniora od opieki

4.1. Ocena zdolności do samoopieki

4.1.1. Edukacja zdrowotna

4.1.2. Ocena zapotrzebowania na opiekę

4.2. Dysfunkcje w sferze zdrowia

4.3. Czynniki socjoekonomiczne

4.4. Wizerunek seniora w opinii członków rodziny

ROZDZIAŁ V

Analiza sytuacji życiowej seniorów na podstawie przeprowadzonych badań

5.1. Analiza danych socjodemograficznych

5.1.1. Sytuacja rodzinna i socjalna seniorów

5.2. Sytuacja zdrowotna seniorów i dysfunkcje związane z patologiami społecznymi

5.3. Relacje seniorów z rodziną i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych

5.4. Formy aktywności osób starszych

5.5. Funkcjonowanie seniorów według wskaźników COG ADL, IADL, MMSE, GDS

5.5.1. Czynności samoobsługi (ADL)

5.5.2. Czynności dnia codziennego (IADL)

5.5.3. Ocena stanu psychicznego (MMSE)

5.5.4. Ocena samopoczucia seniorów według skróconej wersji skali GDS

5.6. Problemy zgłaszane przez członków rodzin osób starszych

5.7. Analiza badań własnych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Aneks

1. Skala funkcjonowania codziennego – Katza (ADL – Activities of Daily Living)

2. Skala czynności instrumentalnych – Lawtona (IADL – Instrumental Activities of Daily Living)

3. Ocena pacjenta według skali Barthel

4. Geriatryczna skala oceny depresji (GSOD). Wersja skrócona

5. Krótka skala oceny stanu psychicznego (MMSE – mini-mental state examination)

6. Skrócony test sprawności umysłowej według Hodgkinsona (AMTS – abbreviated mental test score)

7. Skala GDS (Global Deterioration Scale), służąca do oceny zaawansowania otępienia

8. Skala Tinetti – oceny równowagi i chodu

9. Skala niedokrwienia Hachinskiego (wersja skrócona)

10. Kwestionariusz oceny stopnia odżywienia MNA – Mini Nutritional Assessment)

Badanie przesiewowe (skryning). Wersja skrócona – Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF)

11. Skala oceny ryzyka rozwoju odleżyn (Norton)

12. Ocena sytuacji osoby starającej się o przyjęcie do stacjonarnego zakładu opiekuńczego

13. Skala wsparcia społecznego (SWS)

14. Ocena funkcjonowania osoby starszej według modelu GERONTE

15. Skala aktywności mieszkańców domu pomocy społecznej (w układzie tabelarycznym) według Hanny Kachaniuk

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Rehabilitacja w udarze mózgu, wyd. 2 uzupełnione
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Pedagogika porównawcza. Materiały pomocnicze dla studentów
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka
Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków
Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl