ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Socjologia »
Współczesny Rzeszów. Problemy społeczno-kulturowe 26,25zł

Redaktor: Marian Malikowski, Beata Szluz

ISBN: 978-83-7996-333-1

Rok wydania:  2016

Liczba stron: 274

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 26,25 zł (z VAT)

 

    Polska… jaka jest, można zobaczyć. Czy aby na pewno piękno kraju ojczystego jest na równi postrzegane z perspektywy zamieszkujących go mieszkańców, jak i ich sąsiadów – tych bliższych i dalszych? Czy przeciętny Polak jest świadomy ogromu prac, postępu, rozwoju kraju, w którym żyje? Wydaje się, że większa rzesza obywateli nie zna walorów swojego państwa. Istnieje pilna konieczność dzielenia się wiedzą o poszczególnych regionach ze wszystkimi Polakami. Owszem, są takie, o których słyszeli wszyscy, nawet ci mieszkający za granicą, ale istnieją także takie, o których słyszy się sporadycznie.

    Recenzowana monografia stanowi udaną próbę opisu jednej z najlepiej rozwijających się w ciągu ostatnich dwudziestu lat aglomeracji miejskich, jaką jest Rzeszów.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Dudy, prof. UPJPII

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp. Rzeszów w połowie II dekady XXI wieku. Problemy społeczno-kulturowe

(MARIAN MALIKOWSKI, BEATA SZLUZ)

MAGDA URBAŃSKA – Problemy rodziny

BARBARA MAREK-ZBOROWSKA – Problemy kobiet

MONIKA ŁAGOWSKA-CEBULA – Problemy osób niepełnosprawnych

MAGDALENA POKRZYWA – Problem ubóstwa

PAWEŁ WALAWENDER – Rynek pracy i bezrobocie

IRYNA DROZD, EWELINA JURASZ – Problem mieszkaniowy w Rzeszowie

BEATA SZLUZ – Problem bezdomności w Rzeszowie

DOROTA PSTRĄG – Problem uzależnień w Rzeszowie

MALWINA MISIĄG – Zjawisko przemocy

RENATA WIELGOS-STRUCK, MAŁGORZATA BOZACKA – Publiczna i pozarządowa pomoc społeczna w Rzeszowie

Bibliografia

Noty o Autorach

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Interkulturalität in Theorie und Praxis der Glottodidaktik und Translatorik
Interkulturalität in Theorie und Praxis der Glottodidaktik und Translatorik
Literatura rosyjska wobec historii i wartości
Literatura rosyjska wobec historii i wartości
I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia
I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl