ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Pedagogika »
Etyka – Rodzina – Społeczeństwo, t. 1 24,15zł

Redaktor: Grzegorz Grzybek, Zbigniew Chodkowski, Justyna Meissner-Łozińska

ISBN: 978-83-7996-295-2

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 244

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 24,15 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

Wprowadzenie

Część I

ETYCZNY WYMIAR WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ

WOBEC RODZINY

 

Viera Bilasová

Étos rodiny a globalizácia (výchovné aspekty formovania nového étosu)

Vasil Gluchman

Rodina ako prejav etiky starosti o seba a iných (minulosť a prítomnosť)

Ján Kalajtzidis

Výchova k etickému rozhodovaniu a rodina

Júlia Klembarová

Význam etickej výchovy pre výchovu v rodine

Adela Lešková Blahová

Výchova k starostlivosti (aj o prírodu) ako súčasť rodinnej výchovy

Paulina Dubiel-Zielińska

Przygotowanie do życia w świetle „teorii dopełnień

Maria Pleskaczyńska

Etos w służbie miłości – glosa do książki Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju

 

Część II

SPOŁECZNE I WYCHOWAWCZE ASPEKTY

PROBLEMATYKI RODZINNEJ

 

Joanna Lendzion

Wychowanie do miłości zadaniem współczesnej rodziny

Justyna Meissner-Łozińska

Rola dziadków w procesie wychowania wnuków

Elżbieta Bojanowska

Potrzeba aktywności osób starszych oraz formy jej realizacji

Dorota Bis

Obraz rodziny w polskich serialach

 

Część III

CZŁOWIEK, RODZINA I SPOŁECZEŃSTWO

WOBEC DYLEMATÓW CYWILIZACYJNYCH

 

Beáta Balogová

Význam smútkového poradenstva pre rodinu

Grzegorz Grzybek, Paweł Tobiczyk

Etos duchownego a gender

Monika Miczka-Pajestka

Człowiek, rodzina i wartości w świecie konwergencji

Wiesław Setlak

Literatura z inspiracji chrześcijańskiej jako czynnik wychowania do wartości w rodzinie

Tatiana Krawczyńska-Zaucha

Etyka coacha jako akceleratora dobrych zmian w rodzinie

Paulina Wąż

Rodzina w świetle personalizmu i konsumpcjonizmu

Joanna Mysona Byrska

Kobieta konsumentka. Kim jest, kim chce być i kim nie może być konsumentka

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie uczniów w środowisku szkolnym
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
Rehabilitacja w chorobie Parkinsona
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, w serii: Patologia społeczna
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 1: Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Sztuka mówienia. Podstawy z emisji głosu dla studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl