ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki rolnicze »
Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowo-wschodniej Polsce, wyd. I 18,90zł

Autor: Ireneusz Kapusta

ISBN: 978-83-7996-297-6

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 188

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 18,90 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

1. Wstęp

1.1. Historia winiarstwa w Polsce

1.2. Rozwój winiarstwa na Podkarpaciu

1.3. Prozdrowotne właściwości winogron oraz wina

1.3.1. Właściwości przeciwutleniające

1.3.2. Wpływ na gospodarkę lipidową

1.3.3. Właściwości immunomodulacyjne i przeciwzapalne

1.3.4. Zapobieganie schorzeniom układu sercowo-naczyniowego

1.3.5. Właściwości antynowotworowe

1.3.6. Działanie antybakteryjne i antywirusowe

1.3.7. Pozostałe właściwości

1.4. Charakterystyka polifenoli

1.4.1. Znaczenie polifenoli w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

2. Geneza i cel pracy

3. Materiał i metody

3.1. Materiał badawczy

3.2. Przygotowanie owoców do analizy na zawartość związków polifenolowych

3.3. Analiza profilu związków polifenolowych

3.3.1. Analiza jakościowa

3.3.2. Analiza ilościowa

3.4. Analiza parametrów enologicznych

3.5. Pomiar zawartości siarki w winach

3.6. Pomiar aktywności przeciwutleniającej

3.7. Oznaczanie parametrów barwy

3.8. Analiza statystyczna

4. Omówienie wyników i dyskusja

4.1. Identyfikacja związków polifenolowych w winogronach

4.1.1. Antocyjany

4.1.2. Flawonole

4.1.3. Flawan-3-ole

4.1.4. Fenolokwasy

4.1.5. Stilbeny

4.2. Analiza profilu związków polifenolowych w winogronach

4.2.1. Profil związków antocyjanowych

4.2.2. Profil flawonoli

4.2.3. Profil flawan-3-oli

4.2.4. Profil fenolokwasów

4.2.5. Profil stilbenów

4.2.6. Porównanie całkowitej zawartości związków polifenolowych w owocach winogron

4.3. Właściwości fizykochemiczne win

4.3.1. Występowanie i zawartość związków polifenolowych w winie

4.3.1.1. Antocyjany

4.3.1.2. Flawonole

4.3.1.3. Flawan-3-ole

4.3.1.4. Fenolokwasy

4.3.1.5. Stilbeny

4.3.1.6. Porównanie całkowitej zawartości związków polifenolowych w winach

4.3.2. Parametry enologiczne analizowanych win

4.3.3. Ocena barwy win

4.4. Właściwości antyoksydacyjne owoców oraz win

4.4.1. Porównanie aktywności przeciwutleniającej w wybranych owocach winogron

4.4.2. Porównanie aktywności przeciwutleniającej wybranych win

5. Wnioski

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

List of tabels and figures

Summary

 

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: wrzesień 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Dziecko wiejskie podkarpackie
Dziecko wiejskie podkarpackie
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim
Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim
Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 9
Możliwości rozwoju powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 9
Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, wyd. 2
Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, wyd. 2
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Badania w pielęgniarstwie XXI wieku, t. 3
Radio regionalne w Polsce
Radio regionalne w Polsce
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Zdrowie publiczne, cz. 3: Leki a zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Dietetyka. Wybrane zagadnienia
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl