ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Historia »
Galicja. Studia i materiały, 2/2016, Filozofia w Galicji 34,65zł

Redaktor tomu: Leszek Gawor

Redakcja: Szczepan Kozak, Agnieszka Kawalec, Paweł Sierżęga, Jerzy Kuzicki 

ISBN 978-83-7996-326-3

ISSN 2450-5854

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 412

Format: B5
Oprawa: broszurowa

Cena: 34,65 zł (z VAT)

 

Spis treści

 

Table of contents

Od redakcji

Leszek Gawor, Filozofia w Galicji. Wprowadzenie

 

Rozprawy i artykuły

Ryszard Wójtowicz, Filozofia i naród. O istocie romantyzmu Józefa W. Gołuchowskiego

Piotr Gugała, Walenty Chłędowski – filozof „z” i „dla” Galicji

Stanisław Jedynak , Lwowskie początki pozytywizmu polskiego

Jerzy Kojkoł, Ludwika Gumplowicza społeczno-filozoficzne myślenie o religii

Włodzimierz Tyburski, Myśl etyczna w Galicji w drugiej połowie XIX wieku

Mirosław Mylik, Wkład polskich filozofów z Galicji w neoscholastykę przełomu XIX i XX stulecia

Magdalena Milczarek-Gnaczyńska, Galicyjskie drogi i bezdroża w filozofii narodowej Władysława Mieczysława Kozłowskiego

Artur Mordka, Klemensa Hankiewicza idea filozofii narodowej i słowiańskiej

Przemysław Paczkowski, Wincenty Lutosławski i polski wkład w światowe badania nad Platonem

Ignacy S. Fiut, Źródła myśli filozoficzno-ewolucyjnej Tadeusza Garbowskiego w czasach monarchii austro-węgierskiej

Tomasz Mróz, Jan Bartunek (1859–1912) – nauczyciel gimnazjalny w Rzeszowie jako badacz i użytkownik filozofii antycznej

Anna Jedynak, Początki szkoły lwowsko-warszawskiej

Michał Bohun, Upiór polskości. Galicja w życiu i myśli Stanisława Brzozowskiego

Paweł Polak, Julian Edwin Zachariewicz – filozoficzne ścieżki galicyjskiego intelektua-listy

Stanisław Obirek, Sokratejski model filozofii Stanisława Vincenza zakorzeniony w doświad-czeniu Galicji końca XIX i pierwszej połowy XX wieku

Małgorzata Sokołowicz, Galicyjski raj utracony. Wielokulturowa wizja Galicji przełomu wieków w pismach Josepha Rotha

Gerard Głuchowski, „Philosophia perennis” Romualda Balaweldera

 

Źródła i materiały

Mariola Hoszowska, Listy Kazimierza Twardowskiego do Ludwika Finkla

 

Recenzje i omówienia

Stepan Ivanyk, Ukraińscy filozofowie w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Wyd. Semper, Warszawa 2014, ss. 224 (Paweł Balcerak)

 

Opisy przedmieść Lwowa XVI–XVIII stulecia. Uwagi na marginesie książki: Описи передмість Львова XVI–XVIII століть, oprac. A. Feloniuk, Lwów 2014, ss. 752 (Konrad Rzemieniecki)

 

Adam Redzik, Roman Duda, Marian Mudryj, Łukasz Tomasz Sroka, Wanda Wojtkiewicz- -Rok, Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski, Akademia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, całość zredagował, wstępem i zakończeniem opatrzył Adam Redzik, Kraków 2015, ss. 1302 (Paweł Sierżęga)

 

Kronika

Jubileusz prof. dr hab. Jadwigi Hoff z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej. Rzeszów, 24 kwietnia 2015 r. (Szczepan Kozak)

 

Konferencja naukowa „Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej (XIX–XXI wiek)”. Rzeszów, 21–22 maja 2015 r. (Agnieszka Kawalec)

 

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wieś polska między pierwszym rozbiorem a kongresem wiedeńskim”. Kraków, 28 maja 2015 r. (ks. Stanisław Nabywaniec)

 

Konferencja naukowa „Sacrum a przestrzeń – z problematyki badań nad systemami komunikacyjnymi XVIII–XX w.”. Rzeszów, 22 października 2015 r. (Jerzy Kuzicki)

 

Sympozjum „Szkolne podręczniki do nauki historii w Galicji”, Wiedeń, 23 czerwca 2016 r. (Mariola Hoszowska)

 

Materiały do bibliografii Galicji za rok 2011

Opracowali: Christoph Augustynowicz, Natalia Bieńkałowicz, Agnieszka Kawalec, Natalia Kolb, Szczepan Kozak, Iryna Orlevycz, Paweł Sierżęga

 

Data dodania pozycji do sklepu: listopad 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 3, Sacrumi profanum w kulturze
Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, nr 3, Sacrumi profanum w kulturze
Polityka i Społeczeństwo 3(14)/2016
Polityka i Społeczeństwo 3(14)/2016
Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 49 (1/2017)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 49 (1/2017)
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9
Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 48 (4/2016)
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 48 (4/2016)
Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society)
Polityka i Społeczeństwo 4(14)2016, (Studies in Politics and Society)
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Galicja i jej dziedzictwo, t. 24: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl