ul. prof. St. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. 017 872 13 69 (Kolportaż), tel. 017 872 14 37 (Dyrektor), faks 17 872 14 26, e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
  Strona główna » Nauki humanistyczne » Filologie obce » Filologia rosyjska »
Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka 25,20zł

Autor: Magdalena Woś

ISBN: 978-83-7996-320-1

Rok wydania: 2016

Liczba stron:256

Format: B5

Oprawa: broszurowa

Cena: 25,20 zł (z VAT)

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ 1

Rola i znaczenie języka ojczystego w świetle wybranych teorii/metod glottodydaktycznych

1.1. Tradycyjne metody nauczania

1.2. Alternatywne metody nauczania

1.3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2

Najnowsze tendencje glottodydaktyczne a język ojczysty

2.1. Transfer pozytywny w nauczaniu i uczeniu się języków obcych

2.2. Interferencja międzyjęzykowa

2.3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 3

Metodologiczne podstawy badań

3.1. Problematyka badawcza

3.2. Zmienne badań i wskaźniki

3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

3.4. Organizacja badań

3.4.1. Charakterystyka badanej grupy uczniów

3.4.2. Charakterystyka badanej grupy nauczycieli

3.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4

Rola języka ojczystego w przyswajaniu języków obcych w świetle wypowiedzi uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

4.1. Języki obce, których uczą się respondenci

4.2. Motywacja do nauki języków obcych

4.3. L1 katalizatorem przyswajania L2

4.4. L1 czynnikiem utrudniającym opanowanie L2

4.5. Skojarzenia leksykalne

4.6. Podobieństwo międzyjęzykowe

4.7. Słowniki w nauce języków obcych

4.8. Translator jako narzędzie edukacyjne

4.9. Nawyki językowe uczących się a myślenie w języku docelowym

4.10. Techniki semantyzacji nowej leksyki a ich skuteczność w procesie zapamiętywania

4.11. Strategie opanowywania słownictwa najchętniej wybierane przez uczniów

4.12. Sposoby przyswajania gramatyki przez uczniów polskich szkół

4.13. L1 jako nieodzowny element lekcji języka obcego

4.14. Język ojczysty a opanowanie poszczególnych aspektów i sprawności

4.15. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 5

Język ojczysty w akwizycji języków obcych nowożytnych w opinii nauczycieli różnych typów szkół

5.1. L1 jako czynnik wpływający na akwizycję L2

5.2. Słownictwo opanowywane na drodze skojarzeń z językiem polskim

5.3. Polecenia w L2 – czy uczniowie je rozumieją i adekwatnie na nie reagują

5.4. Kształtowanie umiejętności pracy ze słownikiem i translatorem multimedialnym

5.5. Podręczniki do nauki języka obcego

5.6. Sposoby semantyzacji leksyki wykorzystywane przez nauczycieli

5.7. Strategie opanowywania leksyki wykorzystywane przez uczniów

5.8. L1 w objaśnieniach gramatycznych na lekcji języka obcego

5.9. L1 w nauczaniu innych aspektów językowych na lekcji języka obcego

5.10. L1 w kształtowaniu sprawności językowych w zakresie L2

5.11. Ocena techniki tłumaczeniowej i częstotliwość jej wykorzystania w opinii nauczycieli języków obcych

5.12. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 6

Wnioski i propozycje modyfikacji procesu dydaktycznego związane z udziałem języka ojczystego w nauczaniu języków obcych

6.1. Miejsce języka ojczystego w procesie akwizycji języków obcych

6.1.1. Aspekt leksykalny

6.1.2. Aspekt gramatyczny

6.1.3. Wymowa, akcent, intonacja

6.1.4. Ortografia

6.1.5. Wpływ L1 na opanowanie sprawności językowych

6.1.5.1. Słuchanie

6.1.5.2. Czytanie

6.1.5.3. Mówienie

6.1.5.4. Pisanie

6.1.6. Wpływ L1 na nabycie kompetencji interkulturowej

6.2. Materiały dydaktyczne obowiązkowe (podręczniki) i pomoce uzupełniające w proce-sie akwizycji L2

6.3. Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel, map i wykresów

Aneks

 

 

Data dodania pozycji do sklepu: październik 2016.
Klienci, którzy nabyli tę pozycję, kupili również:
Geografia gospodarcza Rosji
Geografia gospodarcza Rosji
Formy pierwszej i drugiej osoby czasowników w dyskursie szkolnym. Studium pragmalingwistyczne
Formy pierwszej i drugiej osoby czasowników w dyskursie szkolnym. Studium pragmalingwistyczne
Podstawy laparoskopii ginekologicznej. Podręcznik dla studentów i lekarzy
Podstawy laparoskopii ginekologicznej. Podręcznik dla studentów i lekarzy
Radio regionalne w Polsce
Radio regionalne w Polsce
Marka w procesie zarządzania portfelem
Marka w procesie zarządzania portfelem
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Interpretacje
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce
Pedagogika nowoparadygmatyczna. W poszukiwaniu nowych inspiracji i aplikacji pedagogicznych
Pedagogika nowoparadygmatyczna. W poszukiwaniu nowych inspiracji i aplikacji pedagogicznych
Copyright © 2006 weburz@univ.rzeszow.pl